T'interessa

Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

 

La iniciativa Next Generation EU crea dos nous programes: El Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (MRR) i el programa REACT EU.

 

Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència MRR

Què és?

És un instrument financer aprovat pel Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer de 2021 ,dotat amb 672.000 milions d'euros (a preus constants de 2018), dels quals 312.500 milions d'euros es destinaran a subvencions. Té com a objectiu incrementar les inversions públiques i escometre reformes que contribuïsquen tant a la recuperació de l'economia i l'ocupació, com a la transició ecològica i digital.

Com accedeixen els Estats membres a aquest finançament?

Per a accedir als fons del MRR, els Estats membres hauran de presentar un pla nacional de transformació i resiliència, que, una vegada avaluat per la Comissió, serà aprovat pel Consell.

 

En què consisteix el Pla Espanya Pot?

El Govern d'Espanya va presentar el passat 30 d'abril a Brussel·les, a fi d'accedir als fons del MRR, el denominat Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Espanya Pot, conjunt de reformes i inversions, que, sobre els eixos de la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social, té com a objectiu últim pal·liar els efectes de la pandèmia, mitjançant la recuperació del creixement econòmic i l'ocupació.

 


 

  • Com s'estructura?: El Pla s'estructura en 10 Polítiques Palanca i 30 línies d'acció o components

Polítiques Palanca: El Pla s'estructura entorn de 10 polítiques tractores que incidiran directament en aquells sectors productius amb major capacitat de transformació del nostre teixit econòmic i social. Si situes el teu cursor sobre cadascuna de les polítiques palanca, podràs accedir a un informe elaborat per la Direcció General de Coordinació de l'Acció del Govern, on es recull la definició de cada política palanca, i afig una matriu amb els components de la política, unes orientacions sobre possibles tipus d'inversions, la inversió (€) de cada component, els ministeris que tenen les competències de cada component, i l'àmbit corresponent

 


Components, Inversions i Reformes:  dins d'aquestes deu palanques, es recullen 30 components, l'execució del qual s'articularà a través de  de 212 mesures, de les quals 110 són inversions i 102 són reformes.

 

  • Quin finançament ofereix?

El Pla preveu una inversió aproximada de 70.000 milions d'euros, en transferències no reembossables, en el període 2021-2023.

Els Pressupostos Generals de l'Estat de 2021 han incorporat una partida específica d'aproximadament  24.000 milions d'euros de transferències europees vinculades a l'aplicació del Pla de Recuperació, que els diferents ministeris han començat a executar  des de principis d'any.

           A continuació, es detalla l'import de la inversió prevista per política palanca. 

Ací podràs accedir a una taula amb el finançament desglossat per política palanca i component (format xlsx)

 

 

 

 

 

  • Com participen les Comunitats Autònomes?

Les administracions territorials i especialment les Comunitats Autònomes són actors clau en l'execució del Pla, i per això cadascun dels Ministeris ha activat les seues respectives Conferències Sectorials, amb l'objectiu d'establir una via directa de participació de les Comunitats Autònomes en les decisions del Pla i d'institucionalitzar la transmissió d'informació.

Els fons europeus del programa Next Generation EU s'executaran a través de convocatòries de licitacions, subvencions i ajudes dels diferents ministeris, comunitats autònomes i en alguns casos, ajuntaments. Així mateix, està previst que s'incremente significativament l'ús de les eines de col·laboració públic-privada actualment existents.

           Accedeix ací a més informació sobre les Conferències Sectorials.

 

 

Què és l'addenda al Plà de Recuperació?

El 6 de juny de 2023 es va aprovar en Consell de Ministres el document final de l'addenda d'ampliació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a la seua remissió a la Comissió Europea. Aquesta actualització incorpora tres importants novetats:

- Assignar les transferències addicionals que corresponen a Espanya. Això suposa unes subvencions addicionals de 7.700 milions.
- Assignar els préstecs del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Espanya podrà sol·licitar fins a un màxim de 84.000 milions d'euros a la Comissió Europea.
- Assignar els fons del Pla REPowerEU, l'objectiu del qual és estalviar energia, incrementar la producció d'energia neta i diversificar les fonts d'energia d'Europa. En la distribució provisional del fons, s'ha assignat a Espanya, de manera provisional, 2.586 milions d'euros addicionals.

 

Documents i enllaços d'interés