Noticias

Ves enrere Habitatge rep 31 sol·licituds per a la convocatòria d’ajudes per a la millora dels barris amb fons europeus

Habitatge rep 31 sol·licituds per a la convocatòria d’ajudes per a la millora dels barris amb fons europeus

  • 23 municipis aspiren a rebre una subvenció per a actuacions integrals de rehabilitació
  • La convocatòria actual recull la possibilitat d’augmentar el finançament a un import màxim de 115 milions d’euros 

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de la Direcció General d’Habitatge i Regeneració Urbana, ha rebut 31 sol·licituds per un import total aproximat de subvenció de 143 milions d’euros que opten al Programa d’ajudes per a actuacions de rehabilitació dels barris, finançats pels Fons Next Generation EU.

Les 31 peticions presentades corresponen a 23 entitats locals diferents de la Comunitat Valenciana. S’han rebut un total de 5 sol·licituds que corresponen a 4 municipis de Castelló; 11 entitats locals de la província de València han presentat 16 propostes, i 8 localitats de la província d’Alacant han registrat 10 instàncies.

Així mateix, la convocatòria de 2022 compta amb una dotació inicial pressupostària de 87,5 milions d’euros, 80 milions d’euros dels quals provenen de fons europeus i 7,5 milions d’euros, de fons de la Generalitat. També es podria augmentar la subvenció en cas que fora necessari amb 27,5 milions d’euros: 20 milions d’euros els aportaria el Ministeri i 7,5 milions d’euros els concediria la Generalitat.

Les dades reflecteixen que s’han superat les expectatives de manera notable, per la qual cosa, segons afirma la directora general d’Habitatge i Regeneració Urbana, Elena Azcárraga, “en cas que no siga suficient el pressupost per a atendre totes les sol·licituds que complisquen els requisits, s’estudiarà l’ampliació de crèdit, opció que recullen les bases reguladores del concurs, que preveuen la possibilitat d’ampliar la dotació a un màxim de 115 milions d’euros”.

Programa d’ajudes a la rehabilitació dels barris

Cal recordar que la finalitat d’aquestes ajudes, integrades en el component 2 del Pla de recuperació, transformació i resiliència, és la subvenció d’actuacions integrals que comprenen obres de rehabilitació en edificis d’ús predominantment residencial, incloent-hi els habitatges unifamiliars, les obres d’urbanització o reurbanització d’espais públics dins d’àmbits denominats entorns residencials de rehabilitació programada (ERRP), així com la subvenció d’oficines tècniques de gestió i acompanyament social.

En aquest sentit, aquest programa pretén contribuir a assolir els objectius de rehabilitació marcats per a la Comunitat Valenciana en 2026, de 38.414 habitatges rehabilitats i 60 hectàrees en àrees renovades.

A més, en les sol·licituds presentades pels ajuntaments de la Comunitat Valenciana es tindran en compte les condicions especials en les quals es troben municipis en risc de despoblament i les propostes innovadores en construcció, millora d’accessibilitat i sostenibilitat. També es reconeixeran les instàncies que valoren de manera positiva la inclusió de la perspectiva de gènere.

D’altra banda, les àrees delimitades per les entitats locals podran tindre caràcter continu o discontinu i hauran de comptar almenys amb un 50 % de l’edificabilitat sobre rasant d’ús principalment residencial.

També s’hi recull la condició que les obres podran estar iniciades abans de la sol·licitud de les ajudes, sempre que no estiguen començades abans de la presentació telemàtica de l’Informe d’avaluació de l’edifici (IEEV.CV) preceptiu, si és el cas, ni abans de l’1 de febrer de 2020. S’entendrà per finalització d’obres la que conste en el certificat final d’obra.

La Generalitat podrà avançar als ajuntaments un màxim del 50 % de la subvenció aprovada per a arrancar els plans d’actuació.