T'interessa

Noticias

Ves enrere Habitatge aprova el projecte d'execució de rehabilitació d'elements comuns i habitatges del grup plaça de la Ribera d'Alzira

Habitatge aprova el projecte d'execució de rehabilitació d'elements comuns i habitatges del grup plaça de la Ribera d'Alzira

  • En l'actualitat s'estan executant els treballs de demolició del bloc 2 que es trobava en un deficient estat de conservació
  • La Vicepresidència Segona invertirà més de 2,3 milions d'euros en este projecte de rehabilitació i regeneració urbana

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge ha aprovat el projecte bàsic i d'execució de rehabilitació d'elements comuns, recuperació de 15 habitatges, creació de tres habitatges adaptats i urbanització d'espais lliures del grup d'habitatge públic plaça de la Ribera d'Alzira.

Esta intervenció, que es realitza a través de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), és una oportunitat per a dur a terme la regeneració total d'un entorn urbà molt degradat, en una àrea perifèrica del municipi. Una actuació basada en una eficient utilització de recursos que permetrà la reivindicació de l'arquitectura i del barri, i millorarà la qualitat de vida dels seus habitants.

Es tracta d'un grup de promoció pública format per huit blocs de quatre altures que allotgen un total de 60 habitatges i cinc locals. El programa de regeneració impulsat per Habitatge inclou la demolició d'un dels blocs del grup, el número 2, atés el seu deficient estat de conservació i que en l'actualitat es troba en procés de demolició. Una vegada s'hagen fet els treballs inicials de tanca perimetral, senyalització d'obra, instal·lació de mitjans auxiliars fixos i revisió d'instal·lacions, la retirada de fems, mobiliari i estris acumulats a l'interior per l'empresa adjudicatària, s'iniciarà la demolició de l'estructura amb maquinària pesant.

Inicialment, este projecte de rehabilitació i regeneració comptava amb un pressupost estimat d'1.452.000 euros. L'arribada dels fons europeus Next Generation suposarà un increment pressupostari en incorporar-se importants mesures d'estalvi energètic i la licitació d'esta actuació per valor de 2.388.401 euros.

Actuacions que es desenvoluparan

Esta actuació permetrà millorar l'accessibilitat a l'espai lliure i als edificis, i donarà solució als escalons existents. També s'intervindrà en l'envolupant tèrmica dels edificis, de manera que millore l'eficiència energètica. S'instal·larà un nou sistema d'aïllament tèrmic exterior i fusteria amb doble vidre.

De la mateixa manera, es repararan les façanes i cobertes, s'adequaran els vestíbuls, escales i replans de planta, i es durà a terme una renovació completa de totes les instal·lacions de subministraments i xarxa de sanejament.

El projecte també preveu la recuperació de 15 habitatges assaltats. Una vegada reparats estos immobles, s'adjudicaran en règim de lloguer social. Així mateix, es reformaran diversos locals situats en planta baixa per a convertir-los en tres habitatges adaptats per a persones amb discapacitat.

Els treballs es completaran amb la reurbanització de l'espai exterior del grup, s'adequaran les zones de pas, es crearan àrees de joc i zones verdes, així com la millora de les instal·lacions urbanes.