T'interessa

Noticias

Ves enrere La Generalitat convoca ajudes a la rehabilitació i la millora de l’eficiència energètica, dotades amb més de 60 milions d’euros a través de fons europeus

La Generalitat convoca ajudes a la rehabilitació i la millora de l’eficiència energètica, dotades amb més de 60 milions d’euros a través de fons europeus

  • La quantia de les ajudes per a 2023 ascendeix a 62.363.567 euros a través dels fons Next Generation EU
  • El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 6 de juny de 2023 i conclou el 28 de desembre

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha aprovat les bases per a la concessió de subvencions dels programes d’actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència, a través dels fons Next Generation EU, i la seua convocatòria per a l’exercici 2023, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Les ajudes compten amb 62.363.567 euros, i per habitatge poden arribar a assolir una subvenció d’un màxim de 26.750 euros.

Aquests programes de les ajudes europees engloben ajudes per a edifici, ajudes per a habitatge, ajudes per a l’elaboració del llibre d’edifici existent per a la rehabilitació i per a redacció de projectes de rehabilitació.

Concretament, les ajudes per a edificis comprenen la rehabilitació de l’edifici, la complementària a la rehabilitació d’edifici per a la retirada de residus d’amiant i l’ajuda personal i la de la Generalitat per motius de vulnerabilitat.

Les que es refereixen als habitatges integren la millora de l’eficiència energètica i la modificació o la substitució d’elements constructius de l’envolupant tèrmica, per a adequar-los als valors de la mesura de calor i de permeabilitat a l’aire.

Mentre que en les ajudes a l’elaboració del llibre de l’edifici i de la redacció de projectes es recullen subvencions destinades a la implantació i la generalització del llibre i de projectes tècnics de rehabilitació integral d’edificis.

El propòsit de totes aquestes ajudes consisteix en el finançament d’obres o actuacions als edificis d’ús predominant residencial, tant en àmbit urbà com rural, en les quals s’obtinga una millora acreditada de l’eficiència energètica, amb especial atenció a l’envolupant edificatòria, en edificis de tipologia residencial col·lectiva (incloent-hi els seus habitatges) i habitatges que siguen unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

Gestor i agent de la rehabilitació

Per a aquesta convocatòria també és fonamental la presència de l’agent i el gestor de la rehabilitació per a facilitar la tramitació de les ajudes i l’execució de les obres, ja que pràcticament totes les actuacions de rehabilitació d’edificis a la Comunitat Valenciana les duen a terme les comunitats de propietaris, atesa l’estructura del parc immobiliari residencial.

L’agent de la rehabilitació té un perfil empresarial amb capacitat econòmica i tècnica suficient per a l’execució d’obres de rehabilitació i el gestor de la rehabilitació té un perfil principalment tècnic, amb un coneixement del procés edificatori i dels factors que influeixen en la millora de l’eficiència energètica dels edificis.

Finançament i condicions de la concessió de les ajudes

La quantia total màxima de les ajudes per a aquesta convocatòria, que aporta la Generalitat juntament amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través de l’instrument europeu de recuperació Next Generation EU, és de 62.363.567 euros, 60.893.567 euros dels quals corresponen a la participació del Ministeri i 1.470.000 euros, a la Generalitat.

Quant a les condicions per a la concessió d’ajudes d’edifici, l’ordre recull que almenys el 50 % de la superfície construïda sobre rasant tinga ús residencial d’habitatge; que s’obtinga una reducció d’almenys el 30 % en l’indicador de consum d’energia primària no renovable, mitjançant certificació d’eficiència energètica, i que les actuacions compten amb l’acord de la comunitat de propietaris en edificis de residència col·lectiva.

Segons recullen les bases reguladores, seran subvencionables les obres a executar o executades sempre que la data de fi siga posterior a l’11 d’abril de 2022, amb l’excepció de les ajudes a l’elaboració del llibre de l’edifici i redacció de projectes, que indiquen com a condició que els edificis han d’estar acabats abans de l’any 2000.

El procés de concessió de subvencions es regeix pel règim de concurrència competitiva, en el qual el criteri de tramitació de sol·licituds serà l’ordre de presentació per a cadascun dels tipus d’ajudes.

La quantia màxima de les ajudes, en el cas de les actuacions de rehabilitació d’edificis, es podrà incrementar amb l’ajuda complementària-personal per situacions de vulnerabilitat econòmica.

Sobre la compatibilitat de les ajudes d’aquesta convocatòria, seran complementàries amb altres subvencions públiques en el cas que no se supere el cost total de les actuacions i si les regulacions de les altres ajudes ho admeten. En concret, les ajudes a la millora de l’eficiència energètica són compatibles amb les ajudes a les actuacions en l’àmbit de barri i les de rehabilitació d’edificis. No obstant això, en el cas de les ajudes a la rehabilitació d’edificis, són incompatibles amb les ajudes europees en l’àmbit de barri.

En el cas dels habitatges unifamiliars, podran sol·licitar alternativament, però no ambdues, les ajudes a la millora de l’eficiència energètica i/o l’ajuda a la modificació o la substitució d’elements constructius de l’envolupant tèrmica, i les ajudes a la rehabilitació de l’edifici.

Termini i forma de presentació de les sol·licituds

El termini per a la presentació de la sol·licitud d’ajudes s’iniciarà el 6 de juny de 2023 i conclourà el 28 de desembre de 2023.

A més, el termini per a sol·licitar la inscripció com a gestor o agent de la rehabilitació en els registres corresponents s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la resolució en el DOGV, i conclourà el 21 de desembre de 2023.

La presentació i el procediment de tramitació serà preferentment telemàtic, i en el cas de les sol·licituds provinents de comunitats de propietaris, serà obligatori fer-ho a través dels gestors i els agents de la rehabilitació.

Serveis d’informació sobre les ajudes

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica disposa de diverses vies o suports d’informació sobre la tramitació de les ajudes: la pàgina web RenovEU, en la qual s’ofereix una informació de les ajudes en un format accessible; el Servei d’Informació per mitjà de telèfon i WhatsApp, el número del qual és 619620939, i a través de l’adreça de correu electrònic fonseuropeus_rehabilitacio@gva.es. També es pot sol·licitar informació a través del servei d’informació PROP o la xarxa d’oficines Xaloc.