Noticias

Ves enrere La Generalitat començarà a mitjan maig les obres de rehabilitació sostenible de l'edifici del carrer Santa Cruz de Tenerife de Castelló

La Generalitat començarà a mitjan maig les obres de rehabilitació sostenible de l'edifici del carrer Santa Cruz de Tenerife de Castelló

  • La Vicepresidència Segona impulsa aquesta rehabilitació que posarà a disposició 36 habitatges
  • Es tracta d'un dels projectes pilot del programa europeu d'eficiència energètica HAPPEN

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), té previst iniciar a mitjan maig les obres de rehabilitació sostenible de l'edifici d'habitatges del carrer Santa Cruz de Tenerife de Castelló de la Plana.

Aquestes obres suposaran la rehabilitació integral dels 36 habitatges, ja que actualment estan buits, tenint en compte la seua condició d'inhabitabilitat. En 2017 la Conselleria va reprendre la contractació de la redacció del projecte de rehabilitació d'aquest edifici i va decidir escometre la intervenció incorporant-hi criteris d'eficiència energètica.

Cal destacar que aquest projecte de rehabilitació sostenible de Santa Cruz de Tenerife va ser adscrit al projecte europeu HAPPEN, en què EVha ha participat i l'objectiu del qual és la cerca de solucions constructives innovadores d'eficiència energètica en l'àmbit mediterrani per a aconseguir un 60 % d'estalvi en els habitatges.

L'edifici de Santa Cruz de Tenerife va ser seleccionat per a desenvolupar un dels tres projectes pilot de HAPPEN, les obres del qual suposaran una posada en pràctica i una fita en la rehabilitació d'edificis d'habitatge aplicant mesures i consideracions constructives i de disseny establides en el projecte europeu.

D'altra banda, EVha té previst presentar aquest projecte al programa d'ajudes a les actuacions de rehabilitació a escala d'edifici dels fons europeus Next Generation. La Conselleria té pressupostats per a aquesta actuació 4,3 milions d'euros.

La rehabilitació integral de l'edifici incorporarà una doble façana per a mitigar els rigors de l'orientació sud dominant. Disposarà, a més, de fusteries amb eliminació de pont tèrmic i un sistema de ventilació per a regular el control de temperatura interior. De la mateixa manera, incorporarà aparells d'aerotèrmia per a la generació de l'aigua calenta sanitària, amb la qual cosa es redueix el consum en aquest apartat.

L'actuació inclourà també un nou sistema d'aïllament en el mateix forjat, amb la qual cosa s'aconseguirà una minoració important del pont tèrmic en la mateixa estructura. Finalment, els tres nuclis d'escala incorporaran energia fotovoltaica per a l'alimentació independent de l'ascensor, la qual cosa permet una autonomia respecte a possibles talls del servei. Totes aquestes mesures requereixen un procés "d'aprenentatge" per part dels futurs residents dels habitatges per a optimitzar la inversió feta i aconseguir els estalvis que es busquen.

HAPPEN és un projecte que pretén, mitjançant l'aplicació d'una perspectiva tecnològica i una política financera sostenible, estimular el mercat d'habitatges rehabilitats en el vessant mediterrani per a arribar a aconseguir un consum energètic quasi nul. Hi han participat 13 socis d'Espanya, Itàlia, Grècia, França, Croàcia, Eslovènia i Xipre. A més d'EVha i l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE), a la representació espanyola se suma la Universitat de Sevilla.