Noticias

Ves enrere Illueca presenta les ajudes que ascendeixen a 87,5 milions d'euros per a la rehabilitació d'habitatges en barris

Illueca presenta les ajudes que ascendeixen a 87,5 milions d'euros per a la rehabilitació d'habitatges en barris

  • El programa té com a objectiu principal la regeneració urbana dels barris més vulnerables i degradats
  • Les actuacions beneficiaran els entorns de 38.414 habitatges a la Comunitat Valenciana

El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, ha presentat el Programa d'ajudes per a actuacions de rehabilitació en l'àmbit de barri del Pla de recuperació, transformació i resiliència d'Espanya (2021-2026) finançat per la Unió Europea, a través dels fons Next Generation EU. Es tracta de la dotació pressupostària més gran dedicada a aquest tipus d'actuacions integrals, amb un total de 87,5 milions, més de deu vegades el pressupost anual ordinari.

En l'acte també han intervingut el secretari general d'Agenda Urbana i Habitatge, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, David Lucas; el secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social, Alejandro Aguilar; i la directora general d'Habitatge i Regeneració Urbana de la Conselleria, Elena Azcárraga.

Aquesta quantia màxima d'ajudes de 87,5 milions es repartirà entre 2022-2026 de manera plurianual. Una dotació que compta amb les aportacions de la Generalitat (3.750.0000 euros) i del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a través del Programa europeu per a la rehabilitació en barris. Concretament, l'import per a enguany és de 40.000.000 euros.

Héctor Illueca ha assegurat que aquest programa és una oportunitat per a "reactivar el sector de la rehabilitació, generar ocupació i activitat en el curt termini", però també és molt important "per a garantir un ritme de renovació sostenible del parc edificat en el mitjà i llarg termini" ja que, com ha recordat, el 50 % dels edificis d'ús residencial és anterior a 1980 i les carències en termes de sostenibilitat és preocupant.

Per això, la importància d'aquestes ajudes integrades en el component 2 del Pla de recuperació destinades a la rehabilitació i millora del parc edificat. Concretament, l'objectiu és "executar 24.997 actuacions de renovació, amb un estalvi mitjà mínim del 30 % d'energia primària en, almenys, 17.314 habitatges finalitzats per al quart trimestre de 2023", ha destacat.

Segons ha explicat el vicepresident, unes intervencions en què es tindran en compte "les necessitats especials dels municipis en risc de despoblació, es premiaran les propostes innovadores en termes de construcció, accessibilitat i solucions creatives per a la sostenibilitat, i es valorarà positivament la inclusió de la perspectiva de gènere".

El titular d'Habitatge ha ressaltat finalment que aconseguir mobilitzar aquestes ajudes, "exigirà un ampli nivell de mobilització del sector de l'edificació en el seu conjunt" cosa que "repercutirà en el benestar de tota la societat".

Per la seua banda, el secretari general d'Agenda Urbana i Habitatge, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, David Lucas, ha assenyalat la importància d'establir una bona coordinació i col·laboració amb els ajuntaments perquè "seran aquests principalment els terminals de l'ajuda que posarem en marxa. Estem parlant de barris que necessiten l'acció pública, que necessiten la intervenció dels poders públics".

Actuacions de renovació

El secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social, Alejandro Aguilar, ha detallat que les ajudes financen obres de rehabilitació en edificis d'ús predominantment residencial, inclosos els habitatges unifamiliars, i d'urbanització o reurbanització d'espais públics dins d'àmbits denominats 'entorns residencials de rehabilitació programada' (ERRP). A més, es pretén aconseguir al voltant de 510.000 actuacions de renovació en més de 355.000 habitatges únics en tot Espanya, dels quals 38.414 habitatges corresponen a la Comunitat Valenciana.

El programa, com ha explicat la directora general d'Habitatge i Regeneració Urbana, Elena Azcárraga, preveu, a més, el finançament addicional d'una oficina de rehabilitació per a facilitar la gestió i el desenvolupament de les actuacions. Per a la posada en marxa dels plans, la convocatòria preveu l'abonament de bestretes als ajuntaments del 50 % de la subvenció aprovada.


Respecte a les condicions, Elena Azcárraga ha informat que el procediment de concessió de les ajudes serà el de concurrència competitiva, per tant, poden ser beneficiaris els ajuntaments de la Comunitat. Les àrees delimitades per les entitats locals podran tindre caràcter continu o discontinu i hauran de comptar almenys amb un 50 % de l'edificabilitat sobre el rasant d'ús principal residencial.

Les quanties màximes d'ajuda per habitatge poden arribar als 21.400 euros. En cas de vulnerabilitat econòmica, la subvenció es podrà complementar amb una ajuda personal i arribar als 26.750 euros en les actuacions amb més estalvi energètic aconseguit.

Les obres podran estar iniciades abans de la sol·licitud de les ajudes, sempre que no s'hagen començat abans de la presentació telemàtica del preceptiu Informe d'avaluació de l'edifici (IEEV.CV), si és el cas, ni abans de l'1 de febrer de 2020. Les obres no podran estar finalitzades en data publicació de la convocatòria. S'entendrà per finalització d'obres la que conste en el certificat final d'obra.

La presentació i el procediment de tramitació ha de ser telemàtic mitjançant el formulari que hi ha disponible en la seu electrònica. Es requerirà que les sol·licituds, els escrits i les comunicacions es presenten signats electrònicament davant del registre electrònic de la Conselleria. El termini per a la presentació de la sol·licitud s'iniciarà el 9 de maig i finalitzarà el 20 de juny de 2022.