Noticias

Ves enrere Hisenda crea una nova subdirecció per a coordinar de manera més eficient les licitacions de les TIC de la Generalitat

Hisenda crea una nova subdirecció per a coordinar de manera més eficient les licitacions de les TIC de la Generalitat

  • González Serisola: "Amb aquesta mesura busquem agilitar i professionalitzar la gestió dels expedients de contractació per a ser més eficients"
  • La conselleria modifica el seu Reglament Orgànic i Funcional (ROF) "amb l'objectiu de gestionar de manera dinàmica i eficaç els fons europeus de recuperació"

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha modificat el seu Reglament orgànic i funcional (ROF) amb la creació d'una nova Subdirecció General de Coordinació de la Contractació per "raons organitzatives i amb l'objectiu de garantir la claredat i transparència que han d'imperar en l'Administració i a l'efecte d'una gestió eficaç del seu àmbit competencial".

Aquesta subdirecció comptarà amb dos serveis: la Coordinació de les TIC i el Servei de Contractació. En aquests moments, el Servei de Contractació depén de la Secretaria General Administrativa i és l'encarregat de la tramitació i seguiment de tots els expedients proposats pels diferents centres directius de la Conselleria, mentre que el Servei de Coordinació Administrativa de les TIC és competència de la Direcció General de les TIC i és el responsable de la licitació dels seus expedients i de la formalització i tramitació d'incidències, de manera que amb la nova subdirecció quedaran integrats els dos sota la mateixa direcció.

Així, tal com ha explicat el sotssecretari de la Conselleria, Daniel González Serisola, la nova subdirecció té com a objectiu "agilitar i professionalitzar la gestió dels expedients de contractació per a esmenar la falta la coordinació actual entre la preparació i licitació dels expedients, la qual cosa provoca retards, ineficiències i desajustaments en els procediments de contractació".

Així, l'estructura proposada mantindrà els dos llocs de cap de servei preexistents, per la qual cosa el cost de la creació del nou lloc ascendeix simplement a 68.926,11 euros, que es finançarà amb càrrec als crèdits designats a aquest efecte en el Pressupost de la Generalitat per a 2021.

Tal com ha avançat el sotssecretari, aquesta mesura mostra la "clara voluntat del Consell de resoldre les disfuncions actuals i agilitar i professionalitzar la gestió dels expedients de contractació". Una aposta ferma de la Generalitat, recollida en l'Estratègia valenciana de recuperació de 2021 i que coincideix amb la recomanació de la Comissió Europea als estats membres d'apostar per la professionalització de les entitats de contractació.

Així, "aquesta modificació busca dotar la Generalitat d'una estructura capaç de gestionar de manera àgil, dinàmica i activa els fons del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència, lligats a Next Generation EU", segons ha explicat Daniel González. "Uns fons que tenen entre els seus objectius la digitalització i l'avanç de la societat digital", ha afegit.

Altres modificacions

Amb la modificació del ROF, aprovada per part d'Hisenda i Model Econòmic, a més de la nova adscripció competencial entre els dos serveis anteriorment esmentats, també s'estableixen altres canvis, encara que no porten lligats un import econòmic.

Així, a la Subdirecció General de Projectes i Fons Europeus li correspon planificar, dirigir, controlar, coordinar i supervisar l'activitat dels serveis que hi ha sota la seua dependència.

Entre els serveis sota el paraigua de la subdirecció es troben, per exemple, el de Política Regional de la Unió Europea o el del Fons Social Europeu. No obstant això, per al Servei de Verificació dels Fons Europeus només exercirà funcions de planificació, direcció i coordinació.

Per la seua banda, la Subdirecció General de Telecomunicacions inclou com a funcions la de definir i implantar bones pràctiques per a l'ús dels serveis de comunicacions corporatives, en coordinació amb el Servei de Coordinació de Projectes TIC i Qualitat.

Aquesta modificació pretén acomplir l'Acord del Consell pel qual assigna a la Direcció General de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) la coordinació de la ciberseguretat, amb l'objectiu de definir una estratègia única de ciberseguretat i organitzar de manera més eficaç la gestió i resposta a crisi i ciberincidents.