T'interessa

Noticias

Ves enrere Hisenda convoca de manera anticipada les subvencions per a grans projectes empresarials de l'any 2022 per un import d'11,9 milions d'euros

Hisenda convoca de manera anticipada les subvencions per a grans projectes empresarials de l'any 2022 per un import d'11,9 milions d'euros

  • Una vegada presentades les sol·licituds, les empreses podran iniciar les inversions objecte de la subvenció, que tindrà caràcter biennal
  • El Consell vol agilitar la concessió d'aquestes ajudes directes a la inversió prevista per les empreses "després de dos anys complicats amb greus problemes de falta de liquiditat i solvència en el teixit productiu"

La secretària autonòmica de Model Econòmic, María José Mira, ha anunciat que en els pròxims dies es convocaran de manera anticipada les subvencions per a determinar-nos projectes d'inversió empresarial "que contribuïsquen al creixement, l'adaptació i la consolidació del model productiu valencià sobre la base dels principis de sostenibilitat tant ambiental com productiva i social".

En aquests termes s'ha pronunciat María José Mira, després de confirmar que l'objectiu del Consell és "agilitar tot el possible la concessió d'aquestes ajudes directes, que tindran caràcter biennal i un import mínim per projecte d'un milió d'euros", atés que, com ha incidit, "els dos últims anys han sigut molt complicats per a les nostres empreses, que han hagut de destinar tots els esforços a mantindre la seua activitat, el seu ús, la seua solvència i la seua liquiditat".

De fet, com ha confirmat, "no només les grans empreses valencianes han tingut dificultats durant la pandèmia per a impulsar i iniciar grans projectes de transformació, digitalització o millora dels seus equips tècnics, també en el Consell hem hagut d'adaptar els recursos d'aquestes subvencions a garantir la supervivència de la major part del nostre teixit productiu afectat per la COVID".

En concret, durant el 2020 la convocatòria d'aquestes ajudes es va modificar per a destinar-la a ajudar les empreses que havien transformat la seua producció i l'havien dirigida a lluitar contra la pandèmia, mentre que el 2021, davant de les dificultats de liquiditat i finançament, es van augmentar els recursos de les línies de suport financer de l'Institut Valencià de Finances.

D'aquesta manera, "i davant dels senyals clars de recuperació de les nostres empreses i la reactivació dels mercats", abans que concloga el 2021 es publicarà la convocatòria per a l'exercici 2022 d'aquestes subvencions, a les quals podran optar les empreses fins al pròxim 30 de juny de 2022, i que tindran un import total d'11,9 milions d'euros repartits en dues anualitats: 7 milions d'euros per a 2022 i 4,9 milions d'euros per a 2023. No obstant això, el crèdit final quedarà condicionat a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per al pròxim exercici.

Condicions

A diferència de convocatòries anteriors, el Consell ha reduït a dues anualitats el període per a desenvolupar la inversió per part de les empreses, i ha concentrat el crèdit disponible per a fer-ho i ha mitigat la inseguretat jurídica amb els projectes objecte de subvenció que es prolongaven durant tres anys, "al mateix temps que es potencia més si cap l'efecte incentivador d'aquestes ajudes", ha indicat Mira.

L'import mínim dels projectes d'inversió serà d'1.000.000 euros, i serà necessari que es finance un 25 % del projecte amb recursos propis o finançament extern exempt de qualsevol ajuda pública, i l'import màxim de concessió de la subvenció per a cada empresa i projecte no haurà d'excedir el 25 % del crèdit total destinat a cada exercici pressupostari.

Podran ser-ne beneficiàries les empreses, independentment de la forma jurídica, quan la seu social o l'establiment de producció o de desenvolupament d'activitat es trobe radicada a la Comunitat Valenciana sense que hi haja limitacions per sectors, activitats o àmbits d'actuació. No obstant això, queden excloses de la convocatòria totes les entitats de dret públic, universitats públiques, entitats del sector públic, així com les que tinguen per activitat la gestió d'un servei públic.

"La transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana constitueix un dels eixos estratègics de l'actuació del Consell, que ha establit entre els objectius fonamentals assentar les bases que propicien la consecució d'un model basat en el coneixement, la digitalització, la innovació, la resiliència i la sostenibilitat", ha reiterat María José Mira, després de recordar que els eixos estratègics que recull el Pla d'acció per a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana 2027 són també els eixos clau dels fons de recuperació de la Unió Europea "Next Generation".

"Volem alinear les nostres empreses amb les prioritats europees i ajudar-les a ser més competitives, a generar més ocupació i ocupació de qualitat i que aposten decididament per la innovació en els processos productius", ha indicat la responsable de Model Econòmic del Consell, que per això ha recordat que les subvencions podran dirigir-se a tres modalitats diferents de projectes.

D'una banda, ajudes a la promoció de l'establiment, desenvolupament i consolidació del teixit empresarial productiu, especialment industrial, així com a la creació i el manteniment de l'ocupació.

En aquestes ajudes, es finançarà entre un 10 % i un 30 % de la despesa considerada elegible, depenent de la grandària de l'empresa, amb l'excepció d'inversions realitzades a la ciutat de València (determinat pel mapa de regions NUTS).

Una segona modalitat tracta les inversions que afavorisquen un model econòmic sostenible mediambientalment, que podran rebre entre el 30 % i el 45 % de finançament, depenent de la zona on es faça la inversió i de la grandària de l'empresa.

I, finalment, les inversions dirigides al foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació, que podran optar a rebre finançament de fins al 80 % de la despesa elegible, depenent de la grandària de l'empresa.

Inversions transformadores

En qualsevol cas, es consideraran inversions que contribuïsquen a la transformació del model econòmic valencià aquelles en què concórreguen almenys tres dels aspectes següents: desenvolupament de la capacitat innovadora; modernització i diversificació de productes; inversió en sectors productius; impacte positiu en l'ocupació estable, preferentment qualificat, i promoció de la igualtat d'oportunitats; millora de la competitivitat i la internacionalització; increment de la connectivitat i de la capacitat logística, inversions en sostenibilitat mediambiental i les que aposten per un desenvolupament local i territorial equilibrat.