T'interessa

Noticias

Ves enrere El Consell col·labora amb la Universitat de València en el funcionament de la Càtedra Prospect Comunitat Valenciana 2030

El Consell col·labora amb la Universitat de València en el funcionament de la Càtedra Prospect Comunitat Valenciana 2030

  • La Direcció General d’Anàlisi destina 70.000 euros per a promocionar la investigació sobre les polítiques públiques i l’acció de govern a la Comunitat Valenciana
  • La Càtedra es va crear en 2019 amb la finalitat de generar una dinàmica d’estudi, reflexió i difusió sobre àrees temàtiques essencials per a l’acció de govern

El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre Presidència de la Generalitat i la Universitat de València (UV), que té per objecte subvencionar el funcionament de la Càtedra Prospect Comunitat Valenciana 2030 com a plataforma acadèmica d’estudi, investigació, docència i transferència de coneixement relacionats amb les polítiques públiques i l’acció de govern.

La Càtedra es va crear en 2019 amb la finalitat de generar una dinàmica d’estudi, reflexió i difusió d’àrees temàtiques essencials per a l’acció de govern.

La Direcció General d’Anàlisi i Polítiques Públiques, que depén de la Presidència de la Generalitat, destina per a aquesta càtedra un finançament màxim de 70.000 euros, que està previst que s’empren, prioritàriament, en els àmbits d’estudi relacionats amb els reptes demogràfics, la governança territorial, la desigualtat i els reptes socials, l’equitat i l’equilibri territorial, la sostenibilitat ambiental, els efectes de la transformació digital en la representació política, la qualitat democràtica i la institucional, el bon govern, etc.

A més, segons recull el conveni, la temàtica d’estudi es pot ampliar a qüestions de rellevància i actualitat per a l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Activitats de la Càtedra

Al llarg de 2023, tal com queda ressenyat en el conveni, les activitats se centraran de manera preferent en la realització de seminaris i jornades, nacionals i internacionals, d’alt nivell acadèmic, dirigits a difondre els resultats de les investigacions realitzades i enriquir i obrir el debat al conjunt de la societat.

Entre altres aspectes, està previst que s’aborden qüestions relatives a les identitats i els valors polítics de la societat valenciana; la política territorial orientada a reforçar la posició de la Comunitat Valenciana en el context espanyol i mediterrani; les causes i les conseqüències del canvi demogràfic i el desequilibri territorial, i la discussió i l’anàlisi del rendiment en les institucions públiques valencianes de l’Agenda 2030.

Igualment, se seguirà la tasca iniciada de seguiment i recopilació d’acords i iniciatives estratègiques orientats a la millora de les polítiques públiques i a afavorir la captació i la gestió de fons europeus de diverses classes, en particular, en el marc dels fons Next Generation EU 2021-2026, així com en el programa Interrreg Europe.

De la mateixa manera, la Càtedra preveu que persones expertes confeccionen documents estratègics, dirigits a formular, entre altres, propostes per a millorar el disseny de polítiques públiques, en un context de divergència regional; més coneixement de la realitat socioeconòmica de la Comunitat Valenciana, així com el seguiment de recopilació de bones pràctiques en polítiques públiques en àrees estratègiques.

Igualment, es preveu convidar persones rellevants perquè puguen aportar idees sobre diversos aspectes en el marc de l’Agenda 2030.

Així mateix, es continuarà la tasca d’anys anteriors de potenciar l’Observatori de Bones Pràctiques a través del web de la Càtedra, especialment els temes de desconcentració de serveis públics, repte demogràfic i sanitat.