T'interessa

Noticias

Ves enrere El Consell col·labora amb la Comunitat de Regants Séquia Reial del Xúquer per a la modernització dels sectors de reg 25, 29, 41, 42, 43 i 44

El Consell col·labora amb la Comunitat de Regants Séquia Reial del Xúquer per a la modernització dels sectors de reg 25, 29, 41, 42, 43 i 44

  • La Generalitat i el Ministeri d’Agricultura cobriran el cost de les obres mediambientals i d’adequació de xarxes de transport i distribució
  • Es reduirà el dèficit hídric i permetrà una aportació de 25,49 hm³ al Parc Natural de l’Albufera

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i la Comunitat de Regants Séquia Reial del Xúquer per a la modernització dels sectors de reg 25, 29, 41, 42, 43 i 44.

Aquesta col·laboració es fonamenta en el conveni de 2001 entre la Generalitat i la Unitat Sindical d’Usuaris del Xúquer (USUJ), pel qual la Generalitat subvenciona les aportacions directes que els usuaris han de fer quan es tracte d’obres finançades parcialment per altres entitats públiques, en compensació per la seua aportació en la construcció de l’embassament d’Alarcón (Conca), d’on arriben les aigües a la Séquia Reial del Xúquer.

La Comunitat de Regants Séquia Reial del Xúquer ha estat beneficiària de dues obres de modernització de regadius del Pla per a la millora de l’eficiència i la sostenibilitat en regadius del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que s’executaran a través de la Societat Mercantil Estatal d’Infraestructures Agràries (Seiasa): obres mediambientals i d’adequació de les xarxes de transport i distribució dels sectors 42, 43 i 44 de la Séquia Reial del Xúquer (València) i obres mediambientals i d’adequació de les xarxes de transport i distribució dels sectors 25, 29 i 41 de la Séquia Reial del Xúquer (València).

Per tant, la Generalitat contribuirà a finançar el cost que ha d’assumir la comunitat de regants Séquia Reial del Xúquer per a l’execució de les obres parcialment subvencionades pel Ministeri, incloses en el Mecanisme de recuperació i resiliència, mitjançant la subscripció de convenis singulars anuals, el finançament dels quals s’assignarà a través d’una línia nominativa en la Llei de pressupostos de la Generalitat.

Aquestes obres es consideren prioritàries per a prosseguir amb el procés de modernització de la Séquia Reial del Xúquer a fi d’assolir la reducció del dèficit hídric per menys demanda i més recursos, l’atenuació de les sequeres a través de la regulació dels embassaments d’Alarcón i Tous, la reducció d’aportacions de fertilitzants i la possibilitat de la pràctica de l’agricultura ecològica.

Paral·lelament, això permetrà que els estalvis generats amb la modernització, d’acord amb el Pla hidrològic de la demarcació del Xúquer 2022-2027, es destinen amb un volum de 25,49 hm³ de la seua concessió com a cabals ecològics al Parc Natural de l’Albufera a mesura que s’execute la modernització.

La Séquia Reial del Xúquer és una comunitat de regants formada per tots els usuaris amb dret a l’aprofitament de les aigües del riu Xúquer per al reg de les terres incloses en la seua zona regable.

Té el caràcter de corporació de dret públic, adscrita a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Administra una concessió de 212,03 hm³ per al reg de 20.358,34 ha, distribuïdes en 20 termes municipals.