Noticias

Ves enrere El Consell aprova un decret que modifica alguns articles de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana

El Consell aprova un decret que modifica alguns articles de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana

  • Aquest decret té per objecte la modificació de determinats articles del text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana, tant de caràcter substantiu com de procediment registral

El Ple del Consell ha aprovat un decret pel qual es modifiquen determinats articles del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana per motius urgents.

Els motius són la modificació urgent del Reglament de registre de cooperatives en tramitació que necessita algunes habilitacions legals; l’encàrrec de gestió al Registre Mercantil sobre les funcions del Registre de Cooperatives; la imminent aprovació de la Llei d’habitatges col·laboratius, que necessita modificacions d’índole substantiva de la llei de cooperatives; la crisi econòmica derivada de l’alta inflació, que exigeix adaptacions en el sector cooperatiu; la necessitat d’implantar eines que afavorisquen l’accés als fons Next Generation, i el sorgiment de les comunitats energètiques a través de cooperatives.

Si no s’aprovara aquesta modificació, el sector cooperatiu tindria un retard en l’adaptació del seu funcionament a la situació actual i es veuria minvada l’actualització dels procediments d’inscripció registral.