T'interessa

Noticias

Ves enrere El Consell aprova la tramitació d’urgència del decret de regulació de la declaració responsable d’ocupació d’habitatges i edificis d’habitatges

El Consell aprova la tramitació d’urgència del decret de regulació de la declaració responsable d’ocupació d’habitatges i edificis d’habitatges

  • S’aconsegueix adequar el text normatiu a les noves normes de disseny i qualitat dels edificis d’habitatge, requisit necessari per a sol·licitar-ne l’ocupació
  • El text legal millora aspectes que tracten sobre la validesa del certificat final d'obra o tràmits excepcionals sobre emergència habitacional i residencial

El Consell ha aprovat la tramitació amb caràcter d’urgència del decret de regulació de la declaració responsable d’ocupació d’habitatges i edificis d’habitatges.

L’objectiu del nou decret és actualitzar la normativa que es refereix a la declaració responsable d’ocupació d’habitatges (Llei 3/2004, de la Generalitat, d’ordenació i foment de la qualitat en l’edificació; Decret legislatiu 1/2001, del Consell, d’aprovació del text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, i posterior Decret 12/2021, del Consell, de regulació de la declaració responsable de primera ocupació i successives d’habitatges).

La modificació és necessària i urgent per a harmonitzar i adequar el marc normatiu, en previsió de la pròxima entrada en vigor del decret pel qual s’aproven les normes de disseny i qualitat dels edificis d’habitatge, disposició de compliment obligatori per a la sol·licitud d’ocupació d’habitatges i edificis d’habitatges.

Així mateix, la variació del text legal té com a objecte la millora d’alguns aspectes que s’han posat de manifest al llarg de la seua vigència, com ara la validesa del certificat final d’obra en la sol·licitud de primera ocupació i la definició de les circumstàncies que comporten la renovació de la declaració responsable, o la introducció de tràmits excepcionals en cas que hi haja necessitat d’ocupació d’habitatges en situacions d’emergència climàtica i emergència habitacional per raons humanitàries.

El decret estableix connexió amb el marc normatiu europeu dels fons de recuperació Next Generation que va aprovar el Consell europeu amb l’emissió d’ajudes per a mitigar l’impacte socioeconòmic causat per la pandèmia, amb una aportació de 750.000 milions d’euros.

El projecte Next Generation EU s’instrumentalitza a través dels programes i els mecanismes del Marc Financer Pluriennal 2021-2027, amb dos instruments nous: el Mecanisme de recuperació i resiliència i React-EU, que representen el 95 % dels Fons NGEU.

Concretament, el Pla de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya inclou com a peça clau l’Agenda Urbana, que engloba el Pla de rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana.