Noticias

Ves enrere El Consell aprova la declaració d'interés general i interés públic la rehabilitació de diverses seus d'Habitatge i Política Territorial

El Consell aprova la declaració d'interés general i interés públic la rehabilitació de diverses seus d'Habitatge i Política Territorial

  • Les intervencions es realitzaran en el Palau de Pineda de València i les seus de les direccions territorials d'Alacant i de Castelló
  • L’acord permet accelerar els tràmits perquè les intervencions en els edificis públics de la Generalitat s'inicien de manera urgent

El Consell ha aprovat la declaració d'interés general i públic de l'execució de l'obra de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de diversos edificis que alberguen les seus de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat en la Comunitat Valenciana.

L'aprovació té com a objectiu agilitzar amb caràcter urgent les reformes del Palau de Pineda -emplaçament de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge-, i de les seus de les direccions territorials a Castelló i Alacant de Política Territorial i Habitatge, intervencions a executar per la mateixa Conselleria d'Habitatge.

Concretament, les actuacions de reforma integral es destinen al Palau de Pineda de València, situat en la Plaça del Carmen, número 4 de València, i a l'edifici de la Direcció Territorial de Castelló que es troba en l'Avinguda de la Mar, número 1 de Castelló de la Plana.

També s'actualitzarà el sistema de climatització i millora en el sistema d'il·luminació de la seu de la Direcció Territorial d'Alacant (10F1-26), situada en l'Avinguda Aguilera, número 1 de la ciutat d'Alacant.

Així mateix, la Vicepresidència Segona serà l'encarregada d'adoptar les mesures necessàries per al desenvolupament i execució del present acord i de quantes actuacions d'impuls, coordinació i supervisió requerisca l'execució de les actuacions consistents en la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients.

Fons Next Generation

Aquest present acord subscrit ve en relació amb el Decret llei del Consell de 2021 sobre mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per la UE destinades a atenuar les conseqüències socioeconòmiques de la crisi sanitària.

Per això, conegut el paper que juga el sector de la construcció en el funcionament de l'economia regional i global sorgeix el Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics (PIREP) i el Pla de Reconstrucció, Transformació I Resiliència (PRTR) que recull les inversions i reformes finançades amb els fons Next Generation, a través del component 2, articulat en l'Ordre TMA/178/2022 que regula les bases de la concessió d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis de titularitat pública.

D'altra banda, en el Conveni, signat a la fi de 2021, entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i la Generalitat Valenciana per a l'execució de les ajudes de rehabilitació d'edificis públics, es recullen les actuacions previstes per la Generalitat i s'estableixen els fins del programa que persegueix la rehabilitació sostenible del parc públic institucional destinat a tota mena d'edificis de titularitat pública d'ús públic (administratiu, educatiu, sanitari, assistencial, esportiu, cultural, etc.).

També es busca el caràcter integrat -objectiu de l'Agenda Urbana Espanyola- i els tres objectius essencials de la nova Bauhaus europea -sostenibilitat, inclusió i qualitat estètica), a més d'un estalvi energètic mitjà per damunt del 30%, la qual cosa s'assegura exigint que les intervencions a finançar aconseguisquen una reducció de, almenys, un 30% del consum d'energia primària no renovable.