T'interessa

Noticias

Ves enrere El Consell aprova l’actualització del conveni per al desenvolupament de la terminal intermodal i logística de València Font de Sant Lluís

El Consell aprova l’actualització del conveni per al desenvolupament de la terminal intermodal i logística de València Font de Sant Lluís

  • S’hi inclou l’ajuda financera de la Unió Europea a través del Pla de recuperació, transformació i resiliència
  • El conveni es va signar l’abril de 2019 entre la Generalitat, el Ministeri de Foment, l’Ajuntament de València, ADIF, Ports de l’Estat i l’Autoritat Portuària de València

El Consell ha autoritzat l’addenda que modifica i prorroga el conveni subscrit l’abril de 2019 entre la Generalitat, el Ministeri de Foment, l’Ajuntament de València, Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), Ports de l’Estat i l’Autoritat Portuària de València (APV) per al desenvolupament de la terminal intermodal i logística de València Font de Sant Lluís.

Així, s’hi inclou l’ajuda del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU (PRTR).

Dins del PRTR, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana lidera tres components, un dels quals tracta de promoure aquells projectes que tinguen per objecte la realització d’inversions per a millorar l’eficiència del sistema de transports i la distribució de mercaderies, mitjançant, entre altres, la millora dels accessos als ports, i en particular els accessos ferroviaris.

En aquest sentit, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha assignat a ADIF una ajuda per al desenvolupament de la terminal intermodal i logística de València Font de Sant Lluís, estimada en 34.000.000 (IVA no inclòs).

Igualment, s’adequa el contingut del conveni a la nova realitat sorgida en el seu desenvolupament, especialment en relació amb la redefinició de les superfícies dels terrenys. Així, s’acorda que la Generalitat actue com a ens promotor d’un pla especial urbanístic per a concretar els usos i els paràmetres urbanístics de la zona de desenvolupament logístic.

A més, per al desenvolupament de la terminal, ADIF farà l’aportació de 18.599 metres quadrats sobre els quals es desenvoluparà part de la terminal intermodal i logística, les obres ja executades en la preurbanització i les instal·lacions ferroviàries en els terrenys esmentats, així com el projecte funcional i el projecte constructiu de la fase I, redactats ja.

Així mateix, ADIF licitarà i contractarà l’execució de les obres de construcció del Projecte de la fase I, l’import màxim d’aquesta aportació serà de 35 milions d’euros (IVA exclòs). Per la seua banda, l’APV participarà amb un màxim de 15 milions d’euros (IVA exclòs), com a inversió financera, per al compliment dels fins propis de la societat mercantil estatal a constituir.

La Generalitat aportarà els terrenys amb una superfície de 357.775,10 metres quadrats, sobre els quals es desenvoluparà la terminal intermodal i logística, i l’Ajuntament de València contribuirà amb 9.809,13 metres quadrats, sobre els quals es desenvoluparà part de la terminal intermodal i logística.

També s’actualitzen les obligacions de diverses entitats que hi participen, es revisa el finançament de les actuacions de manera concorde a les actuals previsions i es determina la fórmula de gestió que es considera més adequada per a la gestió de la terminal.

D’aquesta manera, ADIF i APV es comprometen a finançar les actuacions objecte del conveni, per un import màxim total de 50 milions d’euros, IVA exclòs, distribuïts en diverses anualitats fins a 2025.

A més, s’adapta el conveni a la denominació del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i es prorroga la vigència del conveni per 4 anys més.

Totes aquestes modificacions que s’inclouen en el conveni van ser acordades per la Comissió de Seguiment en la seua reunió del 28 de novembre de 2022.