Noticias

Ves enrere El Consell aprova dos convenis per a agilitar la tramitació de contractacions d'arquitectes i actuació en projectes de rehabilitació d'habitatge

El Consell aprova dos convenis per a agilitar la tramitació de contractacions d'arquitectes i actuació en projectes de rehabilitació d'habitatge

  • Els acords s'han establit amb el Consell de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i el Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana
  • El termini dels acords s'estén fins al 31 de desembre de 2023

El Consell ha aprovat dos convenis de col·laboració de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica amb el Consell de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i amb el Consell de Col·legis Oficials d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana per a rehabilitar edificis i habitatges.

Els acords s'emmarquen en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya inclòs en l'instrument de recuperació Next Generation EU.

Així mateix, aquests convenis formen part del Projecte G6 (EA250P02 PPC) del Programa de Qualitat i Rehabilitació que estableix la compra i adaptació d'habitatges per a ús de lloguer jove i habitatge social. El pressupost previst per la Generalitat per a aquest projecte és de 950.000€ per al present any i de 4.375.000€ per a l'any 2023.

La Vicepresidència Segona pretén agilitar la tramitació de les contractacions de prestacions de serveis d'arquitectes i possibilitar la màxima transparència en la contractació administrativa per als contractes menors d'acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic.

L’objectiu d'aquests acords és dur a terme la realització dels documents tècnics i actuacions vinculades a la redacció de projectes i execució de les obres dels immobles designats dins de les seues competències professionals, regulades en l'articulat d'aquest conveni.

Així mateix, el Consell de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i el Col·legi d'Arquitectes seran els òrgans capacitats per a assignar als professionals necessaris als contractes que es requerisquen de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica. Per a això, el Col·legi d'Arquitectes disposarà d'un llistat d'arquitectes que sol·liciten participar en l'elaboració de les actuacions per cada província de la Comunitat Valenciana.

Concretament, les actuacions a desenvolupar pel personal tècnic designat a les quals es refereixen els dos convenis consisteixen en la realització del projecte bàsic i d'execució de rehabilitació de l'edifici o habitatge, objecte de la intervenció que inclourà la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus, i la coordinació de seguretat i salut (Estudi de Seguretat i Salut).

A més, es realitzarà el pla de control de qualitat, els Certificats d'Eficiència Energètica i el IEEV.CV, així com la direcció d'execució de l'obra, i també s'elaborarà la documentació tècnica que siga necessària per a l'obtenció de les llicències i permisos requerits per la legislació, incloent la redacció o actualització del llibre de l'edifici.

El procés d'inscripció estarà permanentment obert, i per a poder inscriure's en les llistes serà condició indispensable estar col·legiat en el Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana i adscrit en qualsevol dels seus respectius col·legis territorials.

La vigència de tots dos acords s'inicia en el moment de la signatura i finalitza el 31 de desembre de 2023.