Noticias

Ves enrere El Consell aprova un conveni amb la Fundació EOI per a impulsar l'ocupació, digitalitzar la indústria i fomentar el creixement empresarial de les pimes

El Consell aprova un conveni amb la Fundació EOI per a impulsar l'ocupació, digitalitzar la indústria i fomentar el creixement empresarial de les pimes

  • Es duran a terme diverses iniciatives orientades a la transformació de xicotetes i mitjanes empreses
  • Es prioritzarà l'ocupació de joves i persones desocupades de llarga duració mitjançant programes de capacitació digital i de noves professions

El Ple del Consell ha aprovat un acord de col·laboració entre la Generalitat i la Fundació EOI per al desenvolupament d'actuacions d'impuls de l'ocupació, la digitalització de la indústria i el creixement empresarial de les pimes.

Aquest conveni tindrà una vigència de tres anys des de la data de la signatura i es podrà prorrogar per acord exprés de les dues parts, que haurà de ser formalitzat per escrit.

EOI és una fundació del sector públic estatal, adscrita al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Secretaria General d'Indústria i Pime, dedicada a formar professionals, produir i difondre coneixement i oferir serveis de valor a empreses, emprenedors i administracions, en els valors d'una economia oberta, social, verda i digital.

En el marc de l'acord aprovat es duran a terme les actuacions següents:

1. Les orientades a la transformació de les pimes al voltant de quatre iniciatives de la Secretaria General d'Indústria i Pimes: Activa Indústria 4.0, per a la transformació digital de la indústria a través de l'assessorament empresarial; Activa Ciberseguretat, per a la conscienciació i l'auditoria en ciberseguretat per a pimes; Activa Creixement, per a l'impuls del creixement empresarial per mitjà d'assessorament, i Activa Start-up, per a l'impuls de la innovació oberta i el suport a les empreses emergents a través de finançament de proves de concepte sobre reptes tecnològics.

2. Actuacions d'impuls de l'ocupació, prioritàriament per a joves i persones desocupades de llarga duració, mitjançant el desenvolupament de programes de capacitació digital i de noves professions amb especial atenció a propostes d'autoocupació i emprenedoria col·lectiva.

3. Actuacions d'impuls de les persones ocupades en pimes, que es desenvoluparan amb treballadors empleats de diversos sectors d'activitat identificats com a prioritaris per les dues entitats, per a afavorir la transició digital i verda de les empreses.

4. Actuacions emmarcades en el Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), com ara el Programa de capacitats emprenedores, orientat a l'acceleració d'emprenedors innovadors; el Programa Bandera, d'organització/atracció d'esdeveniments en l'àmbit de l'emprenedoria; el Programa d'atracció de talent femení, enfocat al desenvolupament del talent de dones emprenedores; el Programa de capacitats per al creixement empresarial, o el Programa per al desenvolupament de serveis d'assessorament perquè les pimes puguen provar la tecnologia disruptiva.

També es realitzaran altres actuacions dirigides a la capacitació per a la transformació digital de joves i directius en pimes, incloses en els plans nacionals de competències digitals i digitalització de pimes; el programa 'Agents del canvi', destinat a facilitar que les pimes puguen incorporar professionals en transformació digital en plantilla; el Programa de formació per a experts en transformació digital de les pimes, i el Programa de formació a directius en gestió digital de l'empresa per a creixement i internacionalització.

El desenvolupament de les actuacions previstes en el conveni no tindrà incidència pressupostària per a la Generalitat i podran comptar tant amb el finançament dels fons europeus, en els quals l'EOI és organisme intermedi o gestor dels programes (en particular, FSE, PRTR i FEDER), com amb finançament provinent de la Secretaria General d'Indústria i Pime a través dels pressupostos de l'Estat i/o altres possibles fonts de finançament públic i/o privat.