Guies i manuals per a órgans gestors

Guies i manuals per a órgans gestors

 

 

GUIES BÀSIQUES

 

CONTRACTACIÓ

 

 

SUBVENCIONS

 

 

COMUNICACIÓ

Les obligacions de comunicació es troben recollides en l'article 34 del Reglament (UE) 2021/241 de 12 de febrer pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i estan especificades en l'article 9 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquestes obligacions de comunicació ho són tant per a les entitats decisoras com a executores del pla, atés que l'àmbit objectiu d'aplicació de les ordres és per a totes elles, independentment de l'Administració en què se situen. Per tant tots els instruments jurídics administratius (convocatòries de subvencions, licitacions de contractes convenis,etc), publicitaris o de difusió que s'utilitzen en els projectes o subprojectes que desenvolupen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència han de recollir de manera clara les prescripcions allí establides.Per això us traslladem la importància de vetlar pel compliment de les obligacions de comunicació del Pla de Recuperació, de les quals sou responsables, en els components del Pla en els quals participeu. Compliment que haurà de vindre avalat per l'informe de gestió de subprojecte que es faça arribar, en primer lloc, al Ministeri responsable del Component i que s'integrarà en l'Informe de Gestió del Component que serà remés a la Secretaria General de Fons Europeus, perquè forme part de la declaració de gestió que es presenta a la Comissió Europea, acompanyant la sol·licitud de desemborsament.

A fi de facilitar-vos la vostra tasca sobre aquest tema, us adjuntem:

 

 

CONVIVÈNCIA DE LOGOTIPS

  Indicacions per a l'ús dels logotips del Pla de Recuperació en convivència amb els logos propis de la GVA.

  •  En el cas que el Ministeri responsable del projecte comunique instruccions concretes respecte a la convivència dels logotips, hauran de seguir-se aquestes indicacions.

  • A falta d'indicacions concretes del Ministeri responsable del projecte, hauran de seguir-se les indicacions recollides en el Manual de Marca del Pla de Recuperació, concretament les recollides en l'apartat 4 del Manual, on s'especifica la convivència del logotip de la UE i el logotip del Govern d'Espanya-Pla de Recuperació (logotips d'obligada presència), amb altres logotips que es mostren en associació amb ells (per exemple logotip de la Conselleria). L'ordre serà el següent  Logo UE + Logo Govern d'Espanya-Pla de Recuperació + Logo Conselleria.

  • És important recordar que :

- En tots els projectes i subprojectes que es desenvolupen en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència haurà d'exhibir-se de manera correcta i destacada l'emblema de la UE amb una declaració de finançament adequat que diga  "finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU", al costat del logo del PRTR.

-  Quan es mostre en associació amb un altre logotip, l'emblema de la Unió Europea  haurà de mostrar-se almenys de forma tan prominent i visible com els altres logotips. L'emblema ha de romandre diferent i separat i no pot modificar-se afegint altres marques visuals, marques o text. A part de l'emblema, no podrà utilitzar-se cap altra identitat visual o logotip per a destacar el suport de la UE.

- Exemple de convivència de logos

PREVENCIÓ DEL FRAU

 

DNSH (Do Not Significant Harm)

 

SISTEMA D'INFORMACIÓ, GESTIÓ I SEGUIMENT DEL PLA DE RECUPERACIÓ