T'interessa

Guies i manuals per a órgans gestors

Guies i manuals per a órgans gestors

GUIES BÀSIQUES

 

 

PORTAL DE FORMACIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ (només per a empleats públics)

 

TESTS I QÜESTIONARIS ANNEXOS ORDRE HFP/1030/2021

 

 COMUNICACIONS INTERNES ÒRGANS GESTORS-OVR

Accés a GVNEXT

  • Els usuaris EXTERNS de la Generalitat (Sector Publique Instrumental) han de sol·licitar prèviament el recurs GVNEXT-FRONT_AMB en gvCLAU:

http://videos.gva.es/tiny/e7smr

Manual i Tutorial formatiu GVNEXT

COMUNICACIÓ

Els obligacions de comunicació és troben recollides en l'article 34 del Reglament (UE) 2021/241 de 12 de febrer pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i estan especificades en l'article 9 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual és configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquestes obligacions de comunicació ho són tant per als entitats decisoras com a executores del pla, atés que l'àmbit objectiu d'aplicació dels ordres és per a totes eles dobles, independentment de l'Administració en què se situen. Per tant tots els instruments jurídics administratius (convocatòries de subvencions, licitacions de contractes convenis,etc), publicitaris o de difusió que s'utilitzen en els projectes o subprojectes que desenvolupen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència han de recollir de manera clara els prescripcions allí establides.

A fi de facilitar-vós la vostra taverna sobre aquest tema, us adjuntem:

MARCA GVANEXT-CONVIVÈNCIA DE LOGOTIPS- 

Amb la finalitat de garantir una adequada difusió dels fons assignats a la Comunitat Valenciana, a través del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència (MRR), i dels projectes que està desenvolupant l'administració de la Generalitat Valenciana i el seu sector públic instrumental, finançats amb aquests fons, s'ha creat una marca distintiva específica d'aquests fons, denominada “GVANEXT-Fons Next Generation a la Comunitat Valenciana”.

Per a reforçar la imatge de transversalitat dels fons Next Generation a la Comunitat Valenciana serà necessari la utilització d'aquesta marca en totes aquelles accions de comunicació, difusió i publicitat que duguen a terme els diferents Conselleries i els entitats del sector públic instrumental adscrites a aquestes, en el marc dels projectes o subprojectes que gestionen, finançats amb fons MRR, i inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,

Per a una adequada utilització de la marca GVANEXT, s'ha elaborat un Manual d'identitat corporativa de la marca, que inclou una descripció dels elements bàsics d'aquesta , així com dels aplicacions de convivència del logo GVANEXT, amb els logotips de la Generalitat Valenciana, del Pla de Recuperació i de la Va unir Europea.

En qualsevol futura acció de comunicació i difusió de projectes o actuacions inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, respecte a la convivència dels logos del Pla de Recuperació i de la Va unir Europea, amb els logos propipí de GVA i GVANEXT, hauran de seguir-li'ls següents criteris:

1. En el cas que el Ministeri responsable del projecte comunique instruccions concretes respecte a la convivència dels logotips, hauran de seguir-s'aquestes indicacions, afegint en tot cas el logo de GVANEXT, de conformitat amb el que s'estableix en el Manual d'identitat corporativa de la marca.

2. Mancant indicacions concretes del Ministeri responsable del projecte, hauran de seguir-es'ls indicacions recollides en el Manual d'identitat corporativa de GVANEXT, concretament els establides en l'apartat 2 del Manual, on s'especifica la convivència del logotip de la UE i el logotip del Govern d'Espanya-Pla de Recuperació (logotips d'obligada presència), amb altres logotips que és mostren en associació amb ells (logotip de la Conselleria + logotip GVANEXT). L'ordre serà el següent  Logo UE + Logo Govern d'Espanya-Pla de Recuperació + Logo Conselleria+ Logo GVANEXT. Aquestes indicacions de convivència s'ajusten  plenament als criteris establits en el Manual de Marca del Pla de Recuperació.

És important recordar amb caràcter general que :

  • En tots els projectes i subprojectes que és desenvolupen en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència haurà d'exhibir-se de manera correcta i destacada l'emblema de la UE amb una declaració de finançament adequat que diga  "finançat per la Va unir Europea - NextGenerationEU", al costat del logo del PRTR.

  • Quan és mostre en associació amb altres logotips, l'emblema de la Va unir Europea haurà de mostrar-s'almenys de forma tan prominent i visible com els altres logotips. L'emblema ha de romandre diferent i separat i no pot modificar-s'afegint altres marques visuals, marques o text. A part de l'emblema, no podrà utilitzar-és cap una altra identitat visual o logotip per a destacar el suport de la UE.

- Descarregar logos GVANEXT

- Descarregar Manual d'Identitat corporativa GVANEXT (març 2024)

 

PREVENCIÓ DEL FRAU

 

CANAL DE DENÚNCIES

 

COFFEE- SISTEMA D'INFORMACIÓ, GESTIÓ I SEGUIMENT DEL PLA DE RECUPERACIÓ

CONTRACTACIÓ

 

SUBVENCIONS

 

DACI-DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS

 

DOBLE FINANCIACIÓ

 

DNSH (Do Not Significant Harm)