T'interessa

GEAS - Gestió de Fons MRR

GEAS - Gestió de Fons MRR

GEAS: aplicació informàtica per a la gestió, seguiment, control i justificació dels fons del PRTR en la Generalitat Valenciana.

 

FINA MRR: herramienta para exportar documentos contables mujeres de la aplicación de contabilidad CONTAG para su posterior carga en GEAS. NOVEDAD