Visualització de contingut web

Projectes tractors

El desplegament de les nombroses línies d'actuació dels cinc eixos estratègics descrits en l'apartat anterior ha d'anar-se concretant mitjançant iniciatives públiques i privades, i també de col·laboració entre totes dues esferes.

En el cas del sector públic la responsabilitat central de desplegar l'estratègia valenciana correspon a la Generalitat, però existeixen espais en els quals les iniciatives han de comptar amb aportacions de les administracions europea, central i local.

En aquest moment, l'exemple més important d'aqueixa potencial col·laboració el constitueixen les oportunitats d'accés als fons europeus del NGEU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern.

Donada l'enorme rellevància que té aprofitar aqueixos recursos, és obligat identificar projectes derivats dels eixos i línies d'actuació considerats en la EVR que tinguen potencial de captar fons europeus i puguen tindre un efecte tractor significatiu. Els fons poden ser obtinguts dels diferents instruments financers posats en marxa, tant els lligats als fons Next Generation EU, com al Marc Financer Pluriennal 2021-2027.

A continuació, es presenta una primera selecció d'aqueixos projectes tractors, triats amb els criteris esmentats, que ha de considerar-se oberta a futures incorporacions i actualitzacions: