Visualització de contingut web

Objectius

Principals objectius de la proposta de la EVR

 

 

La proposta d'Estratègia Valenciana per a la Recuperació ha de definir els seus objectius reconeixent les febleses anteriors a la pandèmia i combatre-les. Lluitar contra les conseqüències dels riscos que representa la malaltia, l'envelliment, la desocupació duradora i la pobresa, és un ingredient indispensable per a aconseguir l'objectiu d'una societat cohesionada i inclusiva, havent de garantir l'accés als serveis sanitaris i socials en condicions d'igualtat, amb independència del nivell de renda de les famílies.

Altre dels pilars del pla ha de ser augmentar l'esforç inversor en els actius materials i immaterials que ens poden fer més productius. Això exigeix seleccionar bé les inversions i acompanyar-les amb reformes estructurals que fomenten una modernització del teixit productiu i del sector públic. Aqueixa modernització ha de secundar-se en la digitalització i la resta de les tecnologies disponibles per a transformar la pràctica totalitat de les activitats, tant econòmiques com socials, tant públiques com privades.

Una altra gran palanca transformadora ha de ser la transició ecològica de la producció i el consum, que la UE vol liderar a nivell mundial per a conjurar les amenaces per al planeta que es derivarien de no atendre els riscos del canvi climàtic. Dedicar a aqueix objectiu un volum molt important de recursos ha d'impulsar la modernització de molts sectors i el desenvolupament d'altres nous, relacionats amb l'economia circular. La Comunitat pot i deu participar d'aqueixes oportunitats, adaptant-les a la problemàtica que la sostenibilitat presenta en el seu territori.