« Ves enrere

La Inspecció General de Serveis col·laborarà en el control de la gestió dels fons Next Generation

La Inspecció General de Serveis col·laborarà en el control de la gestió dels fons Next Generation

  • L'òrgan de control intern assistirà l'Oficina Valenciana de Recuperació per a fiscalitzar les ajudes post COVID de la Unió Europea

La Inspecció General de Serveis (IGS), dependent de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, col·laborarà en el control de la gestió dels fons Next Generation de la Unió Europea que corresponguen a la Generalitat Valenciana. L'òrgan de control intern del Consell elaborarà una metodologia, basada en mapes de riscos i plans d'autoavaluació, per a aplicar a la gestió de les ajudes de les institucions europees per a la recuperació econòmica després de la pandèmia de la COVID-19.

Així s'ha decidit en la reunió de la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció d'Irregularitats i Males Pràctiques (CIPIMAP) en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental que s'ha celebrat aquest dimarts.

Durant la trobada, els representants de la IGS han detallat com s'han elaborat els mapes de riscos i els plans individuals d'autoavaluació que s'han dissenyat perquè el personal funcionari públic de l'Oficina Valenciana de Recuperació encarregat de la gestió de les ajudes europees després de la pandèmia puga identificar els riscos de males pràctiques abans que es produïsquen.

En aquest sentit, la Comunitat Valenciana és l'única autonomia que disposa d'una metodologia pròpia per a identificar els riscos d'irregularitats i ineficiències en la gestió pública que ha sigut elaborada per la IGS.

La CIPIMAP està conformada per representants de totes les sotssecretaries del Consell, la Intervenció General del Sector Públic i la IGS.