Visualització de contingut web

Fons NEXT GENERATION

¿Què són els fons Next Generation?

El 21 de juliol de 2020, i amb la finalitat de pal·liar els efectes de la crisi social i econòmica creada per la pandèmia del coronavirus, el Consell Europeu va aconseguir un acord per a la posada en marxa del programa europeu Next Generation, que constitueix el major instrument temporal d'estímul mai finançat per la Unió Europea, i el muntant de la qual ascendeix a un import de 750.000 milions d'euros (a preus constants de 2018).

¿Quina injecció de recursos suposen?

La iniciativa Next Generation EU està composta pels següents programes.

Es creen dos nous programes:

  • Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (MRR), ajudarà als 27 estats membres, a través de transferències directes i préstecs, per a incrementar les inversions públiques i escometre reformes que contribuïsquen a la recuperació de l'economia i l'ocupació. Estarà dotat amb 672.500 milions d'euros, que representen quasi el 90% dels fons Next Generation.
  • React EU, nova iniciativa, dotada amb 47.500 milions d'euros, que continua i amplia les mesures de resposta i reparació de la crisi. Aquests recursos s'executaran a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE) i el Fons d'Ajuda Europea per a les Persones Més Desfavorides (FEAD).

A més d'aquests dos nous programes, Next Generació aportarà finançament addicional a programes ja existents:

  • Fons de Transició Justa
  • Programa Invest EU
  • Resc EU
  • Desenvolupament rural
  • Horitzó Europa

 

Por otra parte, junto a los fondos Next Generation, debemos tener en cuenta los fondos del próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027, dotados con un importe de 1,074 billones de euros (a preus constants de 2018).                         

Per tant la financiació total mobilitzada per la Unió Europea ascendeix a 1,82 bilions d'euros (a preus constants de 2018).                

 

Documents i enllaços d'interés