Tauler d'anuncis

« Ves enrere

ACORD COMISSIÓ AVALUADORA BEQUES ACCIÓ EXTERIOR. ADMESOS I EXCLOSOS A REQUERIR DOCUMENTACIÓ.

ACORD COMISSIÓ AVALUADORA BEQUES ACCIÓ EXTERIOR. ADMESOS I EXCLOSOS A REQUERIR DOCUMENTACIÓ.

 

 

ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA PER A LA CONCESSIÓ DE QUATRE BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN MATÈRIA D'ACCIÓ EXTERIOR CONVOCADES PER RESOLUCIÓ DE 15 D'OCTUBRE DE 2021, DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT.

 

La Comissió Avaluadora prevista al article huité de la Resolució de 15 d'octubre de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d'Acció Exterior, en les dependències de la Secretaria Autonòmica per a la Unió Europea i Relacions Externes, en la seua reunió de 12 de  novembre, i d'accord amb allò que preveu el article 10.1 del Decret 20/2016, de 12 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de pràctiques professionals en les dependències dels òrgans superiors i centres directius competents en matèria d'imatge institucional, ràdio i televisió, política informativa, impuls de l'acció interdepartamental del Consell, direcció del protocol dels actes de carácter representatiu, relacions externes, i en la Sotssecretaria de la Presidència de la Generalitat, va acordar:

Publicar durant 10 dies hàbils:

1. El llistat provisional de les persones aspirants admeses, ordenat d'acord amb la puntuació de la auto baremació obtinguda de forma automàtica en omplir el curriculum (Annex I).

2. El llistat provisional de persones aspirants que cal requerir, pels motius expresats (Annex II).

Totes les persones aspirants podran efectuar les al·legacions que estimen oportunes en l'esmentat termini, a contar des del dia següent al de la publicació.

 

València, 15 de novembre de 2021

 

 

Annex I

Relació de persones aspirants admeses

 

 

ID. SOL·LICITUD

COGNOMS

NOM

AUTOBAREMACIÓ

146281

CHILLERÓN FERRER

LAURA

12,6

146881

DE ZULOAGA SOLER

Mª DE LOS DESAMPARADOS

17,2

145982

GONZÁLEZ SERRANO

ÁNGEL

11,44

146121

MARTÍNEZ ROCHER

SILVIA

20,4

146922

MERCADER JIMÉNEZ

LORENA

18,11

147084

MUÑOZ GIMENO

MARÍA

13,67

146061

RÓDENAS ZULETA

LUCÍA DEL PILAR

15,9

146181

SANFELIU MAÑES

LUCÍA

16,74

 

 

 

Anex II

Relació de persones aspirants que cal requerir

 

ID. SOL·LICITUD

COGNOMS

NOM

CAUSES EXCLUSIÓ

146062

ALBERT TALAYA

FRANCESC XAVIER

4

146401

ALVENTOSA JULIA

CRISTINA

2,3,4

147081

AMORES GONZÁLEZ

DANIEL

4

146841

ARNAU ESBRI

FRANCESC

4

146101

BARBERÁ IBORRA

CARLOS

4

146081

BELLES MENDOZA

PAULA

4

146287

CHAVARRIA NAVARRO

LAURA

4

147021

CHICHARRO MILLET

LUCÍA

4

146802

CHIS

ANTONELA MARIETA

1,4

146502

CORTES MORANT

ANNA

1,4

146781

DEFEZ CÁRCEL

NOELIA

3,4

146302

DE HAEDO SÁNCHEZ

LAURA

4

145981

ESTEBAN ANDRÉS

MIREIA

4

146122

FAJARDO GÓMEZ

ESTHER

4

146064

FERNÁNDEZ MOYANO

JOSU

4

147082

FERRANDIS PASCUAL

LUCÍA

4

146521

FIDES HILLA

VICTOR

4

146643

FRANCH SAN PÍO

CLAUDIA

2,4

146621

GARIJO MARTÍNEZ

EMILIO

2,4

146703

GINER IABÁÑEZ

DELMIR

4

145988

GINER NADAL

JOANA

4

146742

ILLUECA GIMÉNEZ

ESTHER

4

146741

INAT TRIGUEROS

GUILLERMO PASCUAL

4

147085

LANGA CORONEL

LUCÍA

3,4

146541

LEYVA SANZ

IVÁN

4

147043

MAGRANER ROIG

JORGE

4

146141

MARCO SERRANO

VANESA

4

146341

MARRODÁN VERDEGUER

BEATRIZ

1

147101

MARTÍNEZ VIÑALS

BORJA

4

146301

MORILLAS ESTEVE

JOSE ANTONIO

4

146361

PATÓN FERRER

MARÍA

4

147086

PÉREZ CLEMENT

ALEJANDRO JAVIER

4

146402

PINA UREÑA

MAR

4

147003

REL CERDA

ANNA

4

146286

ROBLEDO NAVARRO

ANA

3,4

146901

RODRÍGUEZ TORREGROSA

PAULA AMPARO

2

147001

ROJAS PATIÑO

YESSICA ALEXANDRA

1,4

146481

ROMERO FERRER

EVA

4

147004

SEBASTIAN LÁZARO

MERCEDES

3,4

147062

SERER CAMPOS

LAURA

4

146441

TARÍ VELANDO

ÓSCAR JOSEP

4

147061

TIPÁN MOREIRA

ANGÉLICA JHOANA

4

146261

TORRES FERNÁNDEZ

VICTOR ALEJANDRO

4

146001

TORRES VALLS

JAUME

4,5

145983

URREA GARCÍA

AURORA

2,4

145984

VALLS MOLLA

LAURA

4

146461

VILLANUEVA SUAY

ANDREA

3,4

145986

ZORNOZA PÉREZ

ALEJANDRO JOSÉ

4

       

 

 

DESCRIPCIÓ MOTIUS EXCLUSIÓ

  1. No estar en possessió d'una de les titulacions requerides en la convocatòria.
  2. No estar en possessió del certificat B1 de coneixements de valencià o equivalent.
  3. No estar en possessió del nivell intermedi (B1) de l'idioma anglés.
  4. No estar en possessió del nivel intermedi (B1) de l'idioma francés.
  5. No acreditar no ser major de 35 anys.