T'interessa

Portals

Enllaços

.

 

novetats

Ves enrere PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL PER A l'ANTENA ENI *CBC *MED PER Al MEDITERRANI OCCIDENTAL (VALÈNCIA): llista de candidats preseleccionats i dates de les entrevistes:

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL PER A l'ANTENA ENI *CBC *MED PER Al MEDITERRANI OCCIDENTAL (VALÈNCIA): llista de candidats preseleccionats i dates de les entrevistes:

Procedimiento de selección de personal para la Antena ENI CBC MED para el Mediterráneo Occidental (Valencia): lista de candidatos preseleccionados y fechas de las entrevistas


La Generalitat Valenciana, como institución organizadora de la Antena ENI CBC MED para el Mediterráneo Occidental, informa que:
- El comité de selección se reunió el 21 de marzo del 2019, y examinó las candidaturas presentadas para los dos puestos de Técnico Junior de la Antena de Valencia.
- Un email será enviado a los solicitantes en el que se informará sobre su admisión o exclusión del proceso de selección. Los 10 candidatos preseleccionados (de acuerdo con su orden de puntuación en la lista) serán invitados a participar en las entrevistas.
- Las entrevistas tendrán lugar el 5 de abril (el horario exacto puede ser consultado en el documento adjunto) en las oficinas de la DGRUE (Dirección General de Relaciones con la Unión Europea y el Estado) situada en la Calle Caballeros 9, 46001 Valencia.

Lista de candidatos preseleccionados y fechas de las entrevistas. 

Procédure de recrutement du personnel de l'Antenne de Valence (Espagne): liste des candidats présélectionnés et dates des entretiens

La Generalitat Valenciana, en tant qu'institution accueillant l'Antenne IEV CTE Med pour la Méditerranée occidentale, informe que:

• le comité de sélection s'est réuni le 21 mars 2019 et a évalué les candidatures aux deux postes de chargés de mission junior ouverts à l'Antenne de Valencia.
• un courriel sera envoyé à tous les candidats pour les informer de leur admission ou de leur exclusion des entretiens. Les 10 candidats présélectionnés (en fonction de leur position dans le classement) seront invités à participer aux entretiens;
• les entretiens auront lieu le 5 avril 2019 (l'horaire exact est reproduit dans le document ci-joint) dans les locaux de la DGRUE (Dirección General de Relaciones con la Unión Europea y el Estado), située rue Caballeros, 9, 46001 Valencia.

Liste des candidats présélectionnés et dates des entretiens 

Staff recruitment procedure at the Valencia Branch Office: list of pre-selected candidates and dates of interviews

The Generalitat Valenciana, as hosting institution of the ENI CBC Med Branch Office for the Western Mediterranean, informs that:
• the selection committee met on 21 March 2019 and assessed the applications submitted to the 2 junior officers positions opened at the Branch Office.
• a mail will be sent to all applicants informing them about their admission or exclusion to the interviews. The 10 pre-selected candidates (according to their position in the ranking) will be invited to participate in the interviews;
• the interviews will take place on 5 April 2019 (the exact schedule can be found in the document attached) at the premises of DGRUE (Dirección General de Relaciones con la Unión Europea y el Estado) located in Calle Caballeros, 9, 46001 Valencia.


List of pre-selected candidates and dates of interviews

 

Procediment de selecció de personal per a l'Antena ENI *CBC *MED per al Mediterrani Occidental (València): llista de candidats preseleccionats i dates de les entrevistes


La Generalitat Valenciana, com a institució organitzadora de l'Antena ENI *CBC *MED per al Mediterrani Occidental, informa que:

 

  • El comité de selecció es va reunir el 21 de març del 2019, i va examinar les candidatures presentades per als dos llocs de Tècnic Júnior de l'Antena de València.
  •  Un email serà enviat als sol·licitants en el qual s'informarà sobre la seua admissió o exclusió del procés de selecció. Els 10 candidats preseleccionats (d'acord amb la seua ordre de puntuació en la llista) seran convidats a participar en les entrevistes.
  •  Les entrevistes tindran lloc el 5 d'abril (l'horari exacte pot ser consultat en el document adjunt) en les oficines de la *DGRUE (Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat) situada al Carrer Cavallers 9, 46001 València.

Llista de candidats preseleccionats i dates de les entrevistes.