T'interessa

Portals

Enllaços

.

 

novetats

Ves enrere CONVOCATÒRIA BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN MATÈRIA D’ACCIÓ EXTERIOR EN LES DEPENDÈNCIES DE LA DELEGACIÓ DEL CONSELL PER A LA UNIÓ EUROPEA I RELACIONS EXTERNES.

CONVOCATÒRIA BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN MATÈRIA D’ACCIÓ EXTERIOR EN LES DEPENDÈNCIES DE LA DELEGACIÓ DEL CONSELL PER A LA UNIÓ EUROPEA I RELACIONS EXTERNES.

 

S'ha publicat en el DOGV núm. 8511 de 22 de març de 2019 la Resolució de 25 de febrer de 2019, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen tres beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d'acció exterior, en les dependències de la Delegació del Consell per a la Unió Europea i Relacions Externes.

 

Dos de les beques es desenvoluparan en les dependències de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, c/ Cavallers, 9, a València, i una tercera al Punt d'Informació Europea de la Delegació del Consell a Alacant, av. Dr. Gadea, 10.

 

Enllaç DOGV: https://dogv.gva.es/datos/2019/03/22/pdf/2019_2822.pdf

 

D'acord amb l'article 6 del Decret 20/2016, de 12 de desembre, modificat pel Decret 6/2018, de 27 de març, del president de la Generalitat, pel qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències dels òrgans superiors i centres directius competents en matèria d'imatge institucional, ràdio i televisió, política informativa, impuls de l'acció interdepartamental del Consell, direcció del protocol dels actes de caràcter representatiu, relacions externes, i en la Sotssecretaria de la Presidència de la Generalitat, la presentació de sol·licituds davant la Presidència de la Generalitat es realitzarà únicament per via telemàtica, segons model normalitzat, que estarà accesible en la seu electrónica de la Generalitat, https://sede.gva.es.