T'interessa

Portals

Enllaços

.

 

novetats

Ves enrere CONVOCATÒRIA BECA COL·LEGI D'EUROPA

CONVOCATÒRIA BECA COL·LEGI D'EUROPA

S'ha publicat en el DOGV núm. 8281 de data 25.04.2018 la Resolució de 18 d'abril de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoca una beca per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa per al curs 2018/2019.

 

Enllaç DOGV: https://dogv.gva.es/datos/2018/04/25/pdf/2018_4039.pdf

 

D'acord amb l'article 5.2 del Decret 9/2017, de 5 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d'estudis de postgrau en el Col·legi d'Europa (DOGV 8067/21.06.2017), la presentació de candidatures davant la Presidència de la Generalitat es realitzarà únicament per via telemàtica, segons model normalitzat, que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es.

 

Així mateix, i d'acord amb l'article 6 del Decret 9/2017, caldrà acompanyar a la sol·licitud el justificant d'haver sigut preseleccionat pel Col·legi d'Europa per al curs 2018/2019.