.

 

novetats

Ves enrere ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DEL PROCÉS DE CONCESSIÓ DE DOS BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU AL COL·LEGI D’EUROPA, PER AL CURS 2022-2023

ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DEL PROCÉS DE CONCESSIÓ DE DOS BEQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU AL COL·LEGI D’EUROPA, PER AL CURS 2022-2023

Finalitzada la fase d’avaluació per la Comissió de Valoració (barem i entrevista/prova), s’acorda publicar la llista amb el resultat de l’avaluació en este procés de concessió de dos beques, anunciat mitjançant Resolució de 28 de març de 2022, de la Presidència de la Generalitat (DOGV 9312 / 04.04.2022), per a una fase d’al·legacions, durant un termini de 10 dies hàbils.

Natalia Chiner Ridaura:                           21,01 punts

Alejandro López Bo                                 19,18 punts

Pau Durá Díez                                         16,02 punts

Eric Valdivia Villanueva                           15,41 punts

Pablo Pastor Vidal                                  14,60 punts

Mercedes Sebastián Lázaro                   11,95 punts

Tot alló, de conformitat amb l’article 9.4 del Decret 9/2017, de 5 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d’estudis de postgrau en el Col·legi d’Europa.

València, 23 de juny de 2022