T'interessa

Portals

Informació al MAEC sobre viatges del President i Consellers

Informació al MAEC sobre viatges del President i Consellers

L'article 5.2 de la Llei 2/2014, de 25 de març, de l'acció i del servei exterior de l'Estat estableix que "les comunitats autònomes mantindran informat el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació de les propostes sobre viatges, visites, intercanvis i actuacions amb projecció exterior". Aquesta obligació d'informació en l'àmbit de les comunitats autònomes "comprendrà els viatges, visites, intercanvis i actuacions dels seus presidents i dels membres dels seus Consells de Govern i no serà aplicable quan es tracte d'actuacions en l'àmbit de la Unió Europea i de viatges o visites a les seues institucions".

Com a òrgan competent en la Generalitat Valenciana, la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat comunicarà al Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació els viatges, visites, intercanvis i actuacions amb projecció exterior que facen el president de la Generalitat i els consellers, en l'àmbit de les seues funcions.