T'interessa

Portals

Consejo de la Unió Europea

Consejo de la Unió Europea

Els acords de participació de les comunitats autònomes (CA) en el Consell de la Unió Europea (UE), aprovats per la Conferència per a Assumptes Relacionats amb la UE, al desembre de 2004, i modificats en desembre de 2018, fan possible la participació de les CA en algunes formacions del Consell de la UE i en els grups de treball tècnics preparatoris d'aquestes, en línia amb la possibilitat admesa per la UE des del Tractat de Maastrich.

En aquest marc, en la present legislatura s'ha participat en representació de la resta de CA:

  • En l'Àrea d'Esport del Consell d'Educació, Joventut, Cultura i Esport (segon semestre de 2015). El seguiment va culminar amb l'adopció d'una posició comuna sobre la integració a través de l'esport ("El potencial educatiu dels esports: ajudar els joves desfavorits a trobar el seu lloc en la societat"), que va ser presentada en el Consell en valencià pel conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà.
  • En 2015 també corresponia a la Comunitat Valenciana la representació en el joc, però durant el semestre en qüestió no va haver-hi activitat en el Consell sobre aquesta matèria.
  • En el primer semestre de 2016, en l'Àrea de Sanitat en el Consell d'Ocupació, Política Social, Sanitat i Consumidors. El seguiment i participació va fer possible l'adopció d'una posició comuna sobre resistències bacterianes, que va ser presentada per la consellera Carmen Montón en el Consell de juny de 2016.
  • En el primer semestre de 2017, en les àrees de Joventut, Ocupació i Assumptes Socials del Consell Ocupació, Política Social, Sanitat i Consumidors. En el marc d'aquesta participació es van aconseguir dues posicions comunes que van ser presentades per la Vicepresidenta Mónica Oltra en les reunions de març i juny de 2017, respectivament, sobre els temes següents: "Enhancing the skills of women and men in the EU labour market" i "Towards making-work-pay strategies".
  • Segon semestre de 2017, en l'àrea de Consum del Consell d'Ocupació, Política Social, Sanitat i Consumidors.
  • Primer semestre de 2018, en l'àrea de Pesca del Consell d'Agricultura i Pesca. 
  • Primer semestre de 2020, en l'àrea de Salut del Consell d'Ocupació, Política Social, Sanitat i Consumidors.