Visualització de contingut web

Comités de la Comissió Europea

Segons l'article 290 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), la Comissió Europea executa la legislació a àmbit comunitari. En concret, cada acte legislatiu necessita l'abast de les competències d'execució assignades a la Comissió pel Consejo de la Unió Europea. En aquest context, el Tractat preveu que la Comissió estiga assistida per un comité, segons un procediment anomenat de comitologia.

El terme comitologia, per tant, resumeix el sistema pel qual la Comissió exerceix les competències d'execució que li atorga el legislador de la Unió Europea, amb l'assistència de comités de representants dels estats membres.

Les CA participen en un gran nombre d'aquests comités, tenint en compte l'afectació de les seues competències. En el període actual 2018-2021, en un total d'11 comités funcionaris de la Comunitat Valenciana representen la resta de CA, d'acord amb el repartiment efectuat en el si de la CARUE, d'acord amb les seues normes.