Visualització de contingut web

Comité Europeu de les regions (CDR)

El Comité Europeu de les Regions és l'Assemblea de la UE dels representants regionals i locals. Està compost per 329 membres, representants regionals i locals, democràticament triats o responsables davant els seus parlaments o assemblees.

La Comunitat Valenciana participa en el Comité a través del M.H. President Ximo Puig, com a titular, i del Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes, com a suplent.

A més de participar en el Ple, els representants de la Comunitat Valenciana són membres dels següents òrgans:
  • Les Comisions CIVEX y NAT (Recursos Naturals) ,
  • Els Grups interregionals Brexit, Futur del Sector de l'Automòbil, i Salut i Benestar Social.
  • El Grup de contacte amb el Regne Unit.

La Comunitat Valenciana és membre així mateix de la Xarxa de centres regionals per a avaluar l'aplicació de les polítiques de la Unió Europea (Reg hub).

Finalment, en tant membres del CdR, s'és membre de l'Assemblea Regional i Local Euromediterrània (ARLEM), per a la cooperació descentralitzada i el diàleg polític amb 15 països de la conca mediterrània.  

La Comunitat valenciana, va coordinar la  Delegació Espanyola entre 2017 i 2020 (veure informe final), impulsant l'elaboració de les declaracions de posicionament davant l'impacte de l'eixida del Regne Unit de la UE així com la relativa a la repercussió dels conflictes comercials i l'establiment de nous aranzels per part dels Estats Units als productes agraris i agroalimentaris en les economies regionals i locals de la UE.

El President Puig ha sigut designat ponent dels dictàmens sobre :

  1. El Futur del MCE Transport
  2. El Fons Europeu de Globalització
El Comité propícia l'intercanvi de bones pràctiques a través de seminaris i conferències com la Setmana Europea de Regions i Ciutats amb la participació d'experts i responsables polítics per a compartir experiències en desenvolupament econòmic i innovació i seminaris especialitzats sobre temes, com a Cohesió i Cooperació.  
 
Igualment, el Comité impulsa la celebració de trobades locals amb la participació de membres del Comité i la societat civil, per a promoure el debat sobre assumptes europeus i acostar l'opinió de la ciutadania a les institucions europees, com els organitzats per Europe Direct Comunitat Valenciana.