Comissió Europea: consultes als ciutadans

Comissió Europea: consultes als ciutadans

La Comissió Europea disposa de punt d'accés únic per a contribuir al procés legislatiu:

Des de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat s'anima a participar en aquestes, tant a les institucions com al públic en general, fent-ne difusió a través de la publicació Alerta Europa del seu servei d'informació Europe Direct Comunitat Valenciana.