T'interessa

Portals

Cartes de cooperació

Cartes de cooperació

L'Administració general de l'Estat, a través del ministeri responsable de política territorial, trasllada a aquesta direcció general les observacions efectuades per l'Advocacia de l'Estat sobre projectes de llei de la Generalitat, de lleis ja publicades, a vegades també sobre eventuals conseqüències de pronunciaments recents del Tribunal Constitucional i, excepcionalment, respecte de proposicions de llei publicades en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes.

Aquestes comunicacions es coneixen com a "Cartes de Cooperació", i suposen que aquesta direcció general inicie el procediment de traslladar a les conselleries interessades, a fi que plantegen les al·legacions que consideren convenients sobre les observacions que, per regla general, es formulen per entendre que la redacció del projecte de llei autonòmic o la llei autonòmica ja aprovada podria suposar una invasió de competències estatals, però dins d'un clima d'enteniment, amb caràcter previ a la convocatòria d'una Comissió Bilateral, que va directament encaminada a evitar la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat.