Alerta Jurídica

Alerta Jurídica

Butlletí d'informació sobre les principals novetats normatives adoptades o en procés d'adopció de la Unió Europea.

Darrer número: Novembre-Desembre

 • Futur d'Europa: nou paquet Unió Econòmica i Monetària
 • Prioritat de la Presidència de Bulgària del Consell UE
 • Consell Europeu 14 - 15 Desembre
 • Brexit: Segona fase de negociacions
 • El futur de la Política Agrícola Comuna
 • Nova normes per al sector de l'agricultura ecològica
 • Cos Europeu de Solidaritat: aprovació de l'orientació general del Consell
 • RescEU: nou sistema europeu per a reforçar la lluita contra les catàstrofes naturals 
 • Publicat el tercer informe de l'estat de la Unió de l'Energia
 • Noves normes d'emissió de CO2 per a turismes i vehicles comercials lleugers (furgonetes) en la Unió Europea
 • Proposta de directiva per a la promoció de vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients
 • Mercat únic digital: últims avanços sobre el fi del bloqueig geogràfic
 • Ús obligatori de l'identificador d'entitat jurídica (LEI)
 • WiFi4EU: Reglament en vigor
 • Cúria: càlcul duració prestació per desocupació per a treballadors a temps parcial-vertical
 • Consultes públiques actuals

 

 

Alerta Jurídica