T'interessa

Organismes

Portals

Pla desenvolupament federacions esportives

Pla desenvolupament federacions esportives


 

La GVA té com a línia general d'actuació establida en la Llei 2/11 de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana la tutela de les federacions esportives en defensa de les seues competències i exclusivitat secundant amb els mitjans precisos la seua gestió com a entitats d'utilitat pública amb funcions delegades de l'administració.


Des de la GVA es té la consideració i la ferma convicció que les Federacions esportives són el verdader motor de la pràctica esportiva de cada disciplina, qualsevol millora en la seua organització i gestió redunda enormement en benefici de la seua modalitat esportiva en particular i de l'esport en general.


En línia del comentat anteriorment, s'establix el “Pla de desenvolupament i millora gestió Federacions Esportives de la Comunitat Valenciana” amb la visió de millorar la professionalització i modernització de les Federacions en el període: 2024- 2026. 
La finalitat d'este Pla es fonamenta en què la GVA vol garantir que estes ajudes, que provenen de fons públics, i especialment este nou increment que veurà a partir del 2024, siguen inversions aplicades amb eficàcia i eficiència a la millora de la gestió de les federacions.


Es pretén que estes ajudes estiguen orientades a la millora i desenvolupament dels aspectes més essencials que permeten a les Federacions el compliment de la seua fi prioritària com és “la promoció, tutela, organització i control de la seua respectiva modalitat esportiva dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana”.

Enllaços al procediment:

 

Elaboració del document de diagnòstic (DAFO)
Respecte a l'elaboració del document DAFO per part de cada federació indicar el següent:
 
L'Anàlisi DAFO d'una federació esportiva és una ferramenta de direcció estratègica i essencial per a dur a terme una correcta Gestió Esportiva. DAFO són les sigles que corresponen a l'acrònim de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats.
 
La importància i utilitat d'esta anàlisi DAFO es basa en el fet que abans de prendre les decisions estratègiques que considerem oportunes en la nostra federació, hem d'haver fet el treball previ d'analitzar-la des de la perspectiva d'intentar identificar aquells aspectes positius, destacant aquells que ens fan més forts i competitius i aquells aspectes negatius, amb la idea de minimitzar-los mitjançant la presa de decisions estratègiques. Tant els aspectes positius com els negatius poden analitzar-se des d'un punt de vista de la pròpia organització, aspectes interns, com de l'entorn. En definitiva, l'anàlisi DAFO suposa una síntesi de la diagnosi de la federació en un moment determinat.
 
Este document DAFO és de gran importància per a la Direcció General d'Esport de cara a tindre una anàlisi de la situació i possibilitats futures de creixement del seu esport. Així mateix, ha de ser la base de la seua federació per a elaborar posteriorment el Pla de Desenvolupament. Per tant, esperem que la seua federació ho completen amb la major diligència i anàlisi possible.
 

És important implicar en l'elaboració del pla a una mostra el més representativa possible de la seua federació (directius, empleats, esportistes, àrbitres, aficionats etc..) de cara a tindre una visió el més completa possible de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. Totes elles en el seu conjunt constituïxen el diagnòstic de la situació en la qual es troba la federació en este moment.
 
Convé tindre present en tot moment durant l'elaboració del DAFO que l'objectiu específic del pla (que utilitzarem com a indicador) és el d'incrementar els 3 pilars bàsics de creixement en activitat i en ingressos de les Federacions:

 
I també, la importància tant d'atraure més practicants al nostre esport, com d'augmentar la ràtio de practicants/federats.
 
Per a esta fase d'elaboració del DAFO igual que la posterior d'elaboració del Pla de Desenvolupament comptarem amb la col·laboració de l'Associació de Gestors de la Comunitat Valenciana (GEPACV)

Descarregar model DAFO

Fases del pla i calendari:

  1. Presentació del pla 13 desembre
  2. Publicació ordenes subvenciones Foment deporte federat i Immobilitzat. Data límit presentació de documentació 31 gener 2024. 
  3. Enviament de guió o plantilla a federacions per a elaboració del DAFO. 28 desembre.
  4. Entrega documentació DAFO juntament amb la documentació de l'Orde d'esport federat. Data límit 31 gener 2024
  5. Enviament del guió a federacions per a elaborar la resta del Pla: Es farà seqüencialment dividisc per àrees. El guió de cada àrea es remetrà prèviament a cada jornada de formació que tindrà el següent calendari:
  •    Primera jornada de formació - 6 de febrer a les 17.00 h. Estructura organitzativa
  •    Segona jornada de formació - 14 de febrer a les 17.00 h. Infraestructures i equipament
  •    Tercera jornada de formació - 21 de febrer a les 17.00 h. Tecnologia i digitalització
  •    Quarta jornada de formació - 28 de febrer a les 17.00 h. Comunicació, Màrqueting i Comercial


Les jornades es podran seguir de manera presencial i també telemàtica a través d'un enllaç que es facilitarà prèviament.
En cada jornada de formació es comentarà els detalls del guió a emplenar, es resoldran dubtes i es comentaran exemples de bones pràctiques d'algunes federacions.
 
Els guions de les 4 àrees completats i que juntament amb el DAFO inicial formaran el Pla de Desenvolupament de cada federació hauran de ser presentats a la DGD abans del 13 de març 2024.


SESSIONS FORMATIVES


SESSIÓ 1: Estructura Organitzativa - 6 de febrer a les 17.00

Vídeo jornada 1: https://youtube.com/live/_sceX4_Pd-o?feature=share


SESSIÓ 2: Infraestructures i equipament - 14 de febrer a les 17.00

Vídeo jornada 2: https://youtube.com/live/LVmoZ0DIxjE?feature=share


SESSIÓ 3: Tecnologia i digitalització - 21 de febrer a les 17.00

Vídeo jornada 3: https://youtube.com/live/LVDzlOrP5gI?feature=share

 
SESSIÓ 4: Comunicació, Màrqueting i Comercial - 28 de febrer a les 17.00

Vídeo jornada 4: https://youtube.com/live/wgixTsNTv1o?feature=share
 
COL·LABORADORS


 

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el Pla de Desenvolupament, preguem que ho realitzen a través d'esta adreça de correu electrònic: subdireccion_dgd@gva.es