T'interessa

Delegació de Protecció de Dades GVA

Delegació de Protecció de Dades GVA

La Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat exercix les funcions d'informació, assessorament i supervisió que preveu el Reglament General de Protecció de Dades relacionades amb els tractaments de dades personals. El Delegat o Delegada de Protecció de Dades i les subdelegacions exerceixen les seues funcions amb total independència, prestant la deguda atenció als riscos associats a les operacions de tractament de dades de caràcter personal i tenint en compte la naturalesa, l'abast, el context i els fins dels tractaments.

Novetats

Ves enrere L'AEPD orienta sobre com incloure el DNI i altres identificadors en la publicació d'actes administratius per part de les Administracions Públiques.

L'AEPD orienta sobre com incloure el DNI i altres identificadors en la publicació d'actes administratius per part de les Administracions Públiques.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha difòs unes orientacions per a complir amb la Disposició Adicional 7ª de la Llei Orgànica 3/2018 sobre la inclusió conjunta de nom i DNI en la publicació d'actes administratius. El document s'ha elaborat en coordinació amb l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l'Agència Basca de Protecció de Dades i el Consell de Transparència i Protecció de Dades d'Andalusia.