T'interessa

Delegació de Protecció de Dades GVA

Delegació de Protecció de Dades GVA

La Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat exercix les funcions d'informació, assessorament i supervisió que preveu el Reglament General de Protecció de Dades relacionades amb els tractaments de dades personals. El Delegat o Delegada de Protecció de Dades i les subdelegacions exerceixen les seues funcions amb total independència, prestant la deguda atenció als riscos associats a les operacions de tractament de dades de caràcter personal i tenint en compte la naturalesa, l'abast, el context i els fins dels tractaments.

Novetats

Ves enrere L'AEPD emet un comunicat en relació amb webs i apps que ofereixen autoavaluacions i consells sobre el Coronavirus

L'AEPD emet un comunicat en relació amb webs i apps que ofereixen autoavaluacions i consells sobre el Coronavirus

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha constatat que estan proliferant pàgines web i aplicacions mòbils que ofereixen ajuda i serveis per autoevaluar i aconsellar en relació amb el Coronavirus, sense aportar la informació mínima exigible relacionada amb el corresponent tractament de dades personals que estan realitzant, encara que aparentment no ens estiguem identificant.