T'interessa

Delegació de Protecció de Dades GVA

Delegació de Protecció de Dades GVA

La Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat exercix les funcions d'informació, assessorament i supervisió que preveu el Reglament General de Protecció de Dades relacionades amb els tractaments de dades personals. El Delegat o Delegada de Protecció de Dades i les subdelegacions exerceixen les seues funcions amb total independència, prestant la deguda atenció als riscos associats a les operacions de tractament de dades de caràcter personal i tenint en compte la naturalesa, l'abast, el context i els fins dels tractaments.

Novetats

Ves enrere L'AEPD actualitza el seu comunicat sobre webs i apps d'autoavaluació del coronavirus

L'AEPD actualitza el seu comunicat sobre webs i apps d'autoavaluació del coronavirus

(26 de març de 2020). En l'actual situació d'emergència sanitària derivada de l'extensió del virus COVID-19 s'estan desenvolupant iniciatives que impliquen un elevat volum de tractaments de dades personals i, especialment, de dades sensibles com els de salut.