Portals

Sociologia

Pasajes: revista de pensamiento contemporáneo

Pasajes és una revista de pensament contemporani. El seu objectiu fonamental és detectar temes i problemes especialment significatius en el camp del pensament, les ciències socials, les arts, les...

Public Opinion Quarterly

Publicada des de 1937, Public Opinion Quarterly es troba entre les revistes més citades de la seua especialitat. Este lideratge beneficia tant els acadèmics com als investigadors en ciències...

Revista española de investigaciones sociológicas

La Revista Espanyola d'Investigacions Sociològiques (REIS) és una publicació trimestral del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), sent part fonamental de la seua activitat editorial. Va...

Revista Internacional de Sociología

Revista Internacional de Sociologia és una publicació científica publicada pel CSIC, editada en l'Institut d'Estudis Socials Avançats, que desitja integrar en el debat intel·lectual del nostre...