Visualització de contingut web

Processos selectius de personal interí

Instància (Generar imprés 9844)

HORARI MÒDUL FORMATIU

Visualització de contingut web

Processos selectius de promoció interna

Instància processos selectius. (Generar imprés 9844)

Instruccions cumplimentació instància.

 

ACCÉS SECRETARiA, CATEGORIA SUPERIOR.

 

ACCÉS INTERVENCIÓ TRESORERIA, CATEGORIA SUPERIOR