notícies

JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES DEL PLA RESISTIR, QUE INCLOU AJUDES PARÈNTESI

Els ajuntaments inclosos en l'annex I del DECRET LLEI 1/2021, de 22 de gener, del Consell, en el terme municipal del qual es desenvolupen activitats econòmiques en els sectors, que s'hagen vist afectats per les restriccions imposades per la pandèmia i que hagen sigut beneficiats conforme a l'import determinat conforme a l'article 4t., podran justificar les ajudes a través del següent enllaç:

ENLLAÇ JUSTIFICACIÓ AJUDES PLA RESISTIR

La justificació s'haurà de realitzar abans del dia 1 de desembre de 2021.