Visualització de contingut web

Membres

President

  • Antoni Such Botella, Director General de Administración Local.

Vocals

  • Ramón Baldaquí Escandell, doctor en Història, professor titular del Departament d'Història Medieval i Ciències Historiogràfiques, de la Universitat d'Alacant.
  • Mateu Rodrigo Lizondo, doctor en Història, professor titular del Departament d'Història Medieval de la Universitat de València.
  • Elena Sánchez Almela, Arxivera de l'Arxiu Municipal de Castelló de la Plana, experta en heràldica i vexil·lologia.
  • Jesús Huguet Pascual, membre del Consell Valencià de Cultura.

Secretària

  • Secretària: Julia Campón Gonzalvo. Experta en heràldica i vexil·lologia, nomenada pel president del Consell Tècnic.