T'interessa

Portals

Registre de Mèrits Autonòmic

Registre de Mèrits Autonòmic

MÈRITS DE DETERMINACIÓ AUTONÒMICA

 

CONCURSOS UNITARIS

 

CONCURS UNITARI 2022

 

CONCURS UNITARI 2020

 

CONCURS UNITARI 2019

 

CONCURS UNITARI 2018

  • Resolució de 24 d'octubre de 2018, de la Direcció general de la Funció Pública, per la qual es publica la relació individualitzada de mèrits generals dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional. BOE nº 270 de 08/11/2018.
  • Resolució de 12 de novembre de 2018, de la Direcció General d'Administració Local, per la qual es dona publicitat a la relació individualitzada dels mèrits del personal funcionari d'administració local amb habilitació nacional reconeguts i inscrits en el Registre de Mèrits de Determinació Autonòmica de la Comunitat Valenciana fins al dia 24 d'octubre de 2018. DOGV nº 8426 de 19/11/2018.
  • Ampliació i rectificació d'errors concurs unitari 2018 (BOE nº 292 de 04/11/2018)

 

CONCURS UNITARI 2017

 

CONCURS UNITARI 2016

 

CONCURS UNITARI 2015

 

CONCURS UNITARI 2014

 

CONCURS UNITARI 2012
 
CONCURS UNITARI 2011
 
CONCURS UNITARI 2010

 

 

 

 

CONCURSOS ORDINARIS

 

CONCURS ORDINARI 2021

 

CONCURS ORDINARI 2020

 

CONCURS ORDINARI 2019

 

CONCURS ORDINARI 2018

 

CONCURS ORDINARI 2017

 

CONCURS ORDINARI 2016

 

CONCURS ORDINARI 2015

 

CONCURS ORDINARI 2014

 

CONCURS ORDINARI 2013

 

CONCURS ORDINARI 2012

 
CONCURS ORDINARI 2011
 
CONCURS ORDINARI 2010
 
 

Registre de Mèrits Estatal

Registre de Mèrits Estatal

CONCURS ORDINARI ANY 2014:

Relació individualitzada de mèritos generals:

 

CONCURS ORDINARI ANY 2013:

Relació individualitzada de mèrits generals:

 

CONCURS ORDINARI  ANY 2012:

Relació individualitzada de mèritos generals:

 

CONCURS ORDINARI  ANY 2011:

Relació individualitzada de mèrits generals:
 
CONCURS UNITARI 2012
 
CONCURS UNITARI 2011
 
CONCURS ANY 2010