T'interessa

Portals

Concursos

Concursos

 

CONCURS ORDINARI

Circulars:

ANNEX. Model autorrellenable

 

Concurs ordinari 2022

 

Concurs ordinari 2020

 

Concurs ordinari 2019

 

Concurs ordinari 2018

 

Concurs ordinari 2017

 

Concurs ordinari 2016

 

Concurs ordinari 2015
 

 

Concurs ordinari 2014
 

 

Concurs ordinari 2013

 

Concurs ordinari 2012
 

 

Concurs ordinari 2011
 
 
Concurs ordinari 2010
 
 
 
CONCURS UNITARI
 

Any 2020

 

Any 2019

 

Any 2018

  • Ampliació i rectificació d'errors concurs unitari 2018 (BOE nº 292 de 4 de desembre de 2018).
  • Resolució de 12 de novembre de 2018, de la Direcció General d'Administració Local, per la qual es dona publicitat a la relació individualitzada dels mèrits del personal funcionari d'administració local amb habilitació nacional reconeguts i inscrits en el Registre de Mèrits de Determinació Autonòmica de la Comunitat Valenciana fins al dia 24 d'octubre de 2018. (DOGV nº  8426 de 19 de novembre de 2018)
  • Resolució de 24 d'octubre de 2018, de la Direcció general de la Funció Pública, per la qual es convoca concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional. BOE nº 270 de 8 de novembre de 2018.
  • Resolució de 24 d'octubre de 2018, de la Direcció general de la Funció Pública, per la qual es publica la relació individualitzada de mèrits generals dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional. BOE nº 270 de 8 de novembre de 2018.

 

Any 2017

 

Any 2016
 
Any 2014
 
Any 2013
 
Any 2012
 
Any 2011
 
Any 2010