Novetats

SUBVENCIÓ GASTOS CORRENTS 2015

ORDE 9/2015, de 2 de març, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual convoca per a l'any 2015 subvencions destinades al sosteniment dels gastos...

Resolución de 2 de diciembre de 2014

Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se apmplía y se corrigen errores en la de 29 de octubre, por la que se convoca concurso unitario de...

Corrección de Errores de la Resolución de 29 de octubre de 2014,

Corrección de errores de la Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo...