Novetats

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ AJUDES DESPESES CORRENTS MANCOMUNITATS 2017

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2017, del director general d'Administració Local, sobre les ajudes destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat...

NOTA INFORMATIVA

CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A LA PROVISIÓ AMB CARÀCTER INTERÍ DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL FUNCIONARI AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL, SUBESCALA...

CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ DESPESES CORRENTS MANCOMUNITATS 2017

RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2017, del secretari autonòmic de Presidència, per la qual es convoquen per a l'any 2017, subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de...