T'interessa

Portals

Novetats

Ves enrere Resolució de 8 de juny de 2021 de la Direcció General d'Administració Local, per la que es dóna publicitat a la relació individualitzada dels mèrits del personal funcionari d'administració local amb habilitació nacional reconeguts i inscrits en el Registre de Mèrits de Determinació autonòmica de la Comunitat Valenciana fins al dia 28 de maig de 2021

Resolució de 8 de juny de 2021 de la Direcció General d'Administració Local, per la que es dóna publicitat a la relació individualitzada dels mèrits del personal funcionari d'administració local amb habilitació nacional reconeguts i inscrits en el Registre de Mèrits de Determinació autonòmica de la Comunitat Valenciana fins al dia 28 de maig de 2021