T'interessa

Portals

Novetats

Ves enrere RESOLUCIÓ D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI MÀXIM DE FINALITZACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA AMB POBLACIÓ QUE NO EXCEDISCA DE 50.000 HABS., PER A FINANÇAR ACTUACIONS QUE FACILITEN LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE LES CASES CONSISTORIALS I ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS PER MITJÀ DE L'ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.

RESOLUCIÓ D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI MÀXIM DE FINALITZACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA AMB POBLACIÓ QUE NO EXCEDISCA DE 50.000 HABS., PER A FINANÇAR ACTUACIONS QUE FACILITEN LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE LES CASES CONSISTORIALS I ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS PER MITJÀ DE L'ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.