T'interessa

Portals

Novetats

Ves enrere NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL REQUISIT DELS BENEFICIARIS D'AJUDES DE TROBAR-SE AL CORRENT EN EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES O ENFRONT DE LA SEGURETAT SOCIAL EN LES ESPECIALS CIRCUMSTÀNCIES DERIVADES DE LA PANDÈMIA.

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL REQUISIT DELS BENEFICIARIS D'AJUDES DE TROBAR-SE AL CORRENT EN EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES O ENFRONT DE LA SEGURETAT SOCIAL EN LES ESPECIALS CIRCUMSTÀNCIES DERIVADES DE LA PANDÈMIA.

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL REQUISIT DELS BENEFICIARIS D'AJUDES DE TROBAR-SE AL CORRENT EN EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES O ENFRONT DE LA SEGURETAT SOCIAL EN LES ESPECIALS CIRCUMSTÀNCIES DERIVADES DE LA PANDÈMIA.


Aquesta Direcció General comunica que en resposta a una consulta municipal el Ministeri d'Hisenda ha manifestat que "en el marc de les disposicions previstes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, de conformitat amb l'article 13.2 de la citada norma, els Ajuntaments tenen a la seua disposició, com a Administració concedent, la possibilitat d'exonerar als potencials beneficiaris del requisit de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en tant s'estime convenient per la naturalesa de la subvenció.

Entenem que aquesta solució, ja prevista en la normativa en vigor, facilita la concessió de subvencions en les especials circumstàncies derivades de la pandèmia."