T'interessa

Portals

Novetats

Ves enrere NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA RECOMANACIÓ CONTINGUDA EN L'INFORME 40/23 DE 25 JULIOL, DE L'AUTORITAT INDEPENDENT DE RESPONSABILITAT FISCAL (AIREF), “INFORME COMPLEMENTARIO DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DEUDA PÚBLICA Y REGLA DE GASTO 2023 DE LAS CORPORACIONES LOCALES”

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA RECOMANACIÓ CONTINGUDA EN L'INFORME 40/23 DE 25 JULIOL, DE L'AUTORITAT INDEPENDENT DE RESPONSABILITAT FISCAL (AIREF), “INFORME COMPLEMENTARIO DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DEUDA PÚBLICA Y REGLA DE GASTO 2023 DE LAS CORPORACIONES LOCALES”

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA RECOMANACIÓ CONTINGUDA EN L'INFORME 40/23 DE 25 JULIOL, DE L'AUTORITAT INDEPENDENT DE RESPONSABILITAT FISCAL (AIREF), “INFORME COMPLEMENTARIO DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DEUDA PÚBLICA Y REGLA DE GASTO 2023 DE LAS CORPORACIONES LOCALES”

El 25 de juliol de 2023 l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF) va publicar l'informe 40/23 complementari d'avaluació individual sobre execució pressupostària, deute públic i regla de despesa 2023 de les Corporacions Locals, en el qual es recull una recomanació dirigida als òrgans competents en matèria de tutela financera relativa a la verificació de la correcta aplicació per les entitats locals dels criteris del Sistema Europeu de Comptes en el càlcul de la capacitat/necessitat de finançament de cada any, en particular els corresponents a la liquidació negativa de 2020 del Sistema de Finançament de l'Estat i l'aplicació de la neutralitat dels Fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) en la liquidació practicada de 2022 i a practicar en 2023 i 2024, alertant a les EE. LL. afectades, en cas de no haver sigut aplicats correctament, de la necessitat de rectificar estes liquidacions per a adaptar-les a estos criteris.

En este marc, en relació amb el tractament de la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l'Estat corresponent a l'exercici 2020, es comunica que la Intervenció General de l'Administració de l'Estat ha publicat la següent nota informativa:

Nota informativa nº 1/2023 “REGISTRO CONTABLE DE LAS CANTIDADES A DEVOLVER Y A RECIBIR POR LAS ENTIDADES LOCALES COMO CONSECUENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA (NEGATIVA) DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2020.”

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Contabilidad/ContabilidadPublica/ContabilidadPublicaLocal/Documents/NotaInformativaIGAEn1-2023modificada.pdf

D'altra banda, respecte de la neutralitat dels Fons del PRTR, garantida en registrar-se els ingressos a rebre de la Unió Europea per les despeses efectivament executades i registrats en comptabilitat nacional, exclosos els fluxos interns dins del sector S.13 que agrupa el conjunt d'Administracions Públiques, es comunica que s'ha de tindre en compte la següent nota metodològica publicada el mes de setembre de 2021 per l'oficina estadística de la Comissió Europea (Eurostat):

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/GFS-guidance-note-statistical-recording-recovery-resilience-facility.pdf/4117dec2-7840-a80d-7cb8-6d4f48c90a5a?t=1633505104650